Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Electric vehicles also meet consumers needs for modern comfortable driving experience. The transition to battery-powered vehicles will radically change the automotive industry within a few years.

The course is based on the increased need for batteries for electric vehicles. We handle a wide range of battery and vehicle types, ranging from passenger cars to heavy construction vehicles and trucks. You get basic knowledge of different types of batteries. Furthermore, the course analyses the type of battery that is suitable for different types of vehicles and applications. The course ends with a case study in the form of a practical risk analysis for battery management.

En snabb tillväxt på marknaden för elfordon är en av förutsättningarna för att uppfylla de globala målen för att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra luftkvaliteten i stadskärnorna. Elfordon tillgodoser även konsumenternas behov av modern bekväm körupplevelse. Omställningen till batteridrivna fordon kommer att förändra fordonsindustrin radikalt inom några få år.

Kursen utgår från det ökade behovet av batterier till elektriska fordon. Vi hanterar ett brett spektra av batteri- och fordonstyper, allt från personbilar till tunga entreprenadfordon och lastbilar. Du får grundläggande kunskaper om olika typer av batterier. Vidare analyseras i kursen vilken batterityp som passar till olika typer av fordon och användningsområden. Kursen avslutas med en fallstudie i form av en praktisk riskanalys för hantering av batterier.

Industri och akademi

This course is given within the framework of the project ProdKomp, which is funded by the Knowledge Foundation. The purpose of the project is to support individuals and businesses through developing skills in production technology to counteract the negative consequences of the ongoing pandemic. The course is developed in close collaboration with our industry partners.

Denna kurs ges inom ramen för projektet ProdKomp, som finansieras av KK-stiftelsen. Projektets syfte är att stötta näringsliv och individer genom kompetensutveckling inom produktionsteknik för att motverka de negativa konsekvenser corona-pandemin inneburit.
Kursen är framtagen i samverkan med industrin.

Schema

February 1 at 13.00 - 15.30, zoom link
February 4 at 13.00 - 15.30, zoom link
February 5 at 09.00 - 11.30, zoom link
February 8 at 09.30 - 12.00, zoom link
February 8 at 13.00 - 15.30, zoom link
February 12 at 13.00 - 15.30, zoom link
February 15 at 13.00 - 15.30, zoom link
February 22 at 13.00 - 15.30, zoom link
March 1 at 13.00 - 15.30, zoom link
March 5 at 09.00 - 12.00, zoom link

Undervisningsform/språk 

The course is entirely based on distance learning with on-line lectures and seminars. This requires that the participants have internet access. Supplementary course material is distributed via a learning management system (LMS), where links to learning opportunities and instructions are also published. The course is given in English.

Kursen ges helt på distans med on-line föreläsningar, vilket kräver att deltagarna har tillgång till internet. Kompletterande undervisningsmaterial delas ut via webbplattform där även länkar till uppkoppling för distanstillfällen samt instruktioner delas ut. Kursen ges på Engelska. 

Behörighet

When registering for a course your eligibility is verified. The basic requirement is a bachelor's degree in engineering (180 credits) or equivalent. We do validate work experience to assess if you have the knowledge that is equal to the eligibility requirements for the course. In most cases, you do not need a complete university degree to be eligible to the course.

If you do not fulfil the requirement of a bachelor's degree, please send in a certificate of employment (current or previous) and a CV that validates your work experience. The CV should also contain information about what education you have completed. Use the CV template below and fill in the information requested.

Vid varje kursanmälan prövas din behörighet. Grundexamen inom teknik (180 hp) eller motsvarande. Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Du behöver inte, i de flesta fall, ha genomfört en hel högskoleutbildning mot examen sedan tidigare för att delta.

Var vänlig och skicka in ett arbetsgivarintyg och CV som styrker din arbetslivserfarenhet samt vilken gymnasie- och högskoleutbildning du genomfört. Använd med fördel CV-mallen nedan och se exempel på den information som efterfrågas.

CV-template

cv-template-eng.docx

CV-mall

cv-mall.docx cv-mall-exempel.docx

 

KONTAKT


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen