Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vi ser redan hur digitaliseringen har utmanat och transformerat flera olika områden i vår vardag såväl som yrkesliv. I denna kurs ligger fokus på de enorma möjligheter som skapas i och med att industrin digitaliseras. Vid varje nytt tekniksprång behöver man förstå hur tekniken fungerar för att kunna utnyttja den på bästa sätt. Digitaliseringen kommer att påverka olika industrier på olika sätt och i olika takt beroende på vilka nya tekniker som är applicerbara i produktionsmiljön och hur företagens värdekedja är uppbyggd.

Denna kurs startar därför med en översikt över industri 4.0 och grunderna för digitalisering. Efter detta går vi igenom ett smörgåsbord av vanliga digitaliseringstekniker, hur de fungerar samt exempel på tillämpningar. Meningen är att du skall kunna skapa dig en uppfattning om vad som kan vara intressant för just ditt företag. Exempel på tekniker är big data, cyber security, IoT, blockkedjor, augmented reality, deep learning (AI), m.fl.

Industri och akademi

Denna kurs ges inom ramen för projektet ProdKomp, som finnansieras av KK-stiftelsen. Projektets syfte är att stötta näringsliv och individer genom kompetensutveckling inom produktionsteknik för att motverka de negativa konsekvenser corona-pandemin inneburit.

Kursen är framtagen i samverkan med industrin inom ramen för ProdEx-projektet. ProdEx syftar till att ge kurser på avancerad nivå för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Schema

5 februari kl. 08.15 - 12.00, ZOOM-uppkoppling 
12 februari kl. 08.15 - 12.00, ZOOM-uppkoppling
19 februari kl. 08.15 - 12.00, ZOOM-uppkoppling
26 februari kl. 08.15 - 12.00, ZOOM-uppkoppling
5 mars kl. 08.15 - 12.00, ZOOM-uppkoppling
12 mars kl. 08.15 - 16.00, ZOOM-uppkoppling

 

Undervisningsform

Kursen ges på distans, vilket kräver att deltagarna har tillgång till internet. Kompletterande undervisningsmateial delas ut via webbplattform där även länkar till uppkoppling för distanstillfällen samt instruktioner delas ut.

Behörighet

Fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom elektroteknik, datateknik, maskinteknik eller motsvarande.

Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Du behöver inte, i de flesta fall, ha genomfört en hel högskoleutbildning mot examen sedan tidigare för att delta.

Var vänlig och skicka in ett intyg om din arbetslivserfarenhet som styrks av din närmaste chef, samt vilken gymnasie- och högskoleutbildning du genomfört. Använd med fördel CV-mallen som ger exempel på den information som efterfrågas, om du inte redan har ett eget CV. CV-mall finner du nedan.

CV-mall att bifoga vid anmälan

cv-mall.docx

Nedan finner ni exempel på hur man fyller i CV-mallen

cv-mall-exempel.docx

KONTAKT


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen