Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

This creates a need for more knowledge about battery management, both in terms of manufacturing methods and recycling methods.

The course aims to provide an understanding of how lithium-ion batteries are manufactured. It also highlights how batteries that no longer work in vehicles can be reused for e.g. energy storage, and how fully used batteries can be recycled. The course ends with a case study in the form of a life cycle analysis of a lithium-ion battery.

Den pågående debatten kring global uppvärmning och klimatförändringar har skapat ett sug efter elfordon som ett bidrag till att uppnå de globala målen för minskade utsläpp av växthusgaser och förbättra luftkvaliteten i stadskärnorna. Detta skapar ett behov av mer kunskap kring batterihantering, både vad det gäller tillverkningsmetoder och metoder för återvinning.

Kursen syftar till att ge en förståelse för hur litiumjonbatterier tillverkas. Vidare lyfts hur batterier som inte längre fungerar i fordon kan återanvändas för tex energilagring, samt hur helt uttjänta batterier kan återvinnas. Kursen avslutas med en fallstudie i form av en livscykelanalys av ett litiumjonbatteri.

Industri och akademi

This course is given within the framework of the project ProdKomp, which is funded by the Knowledge Foundation. The purpose of the project is to support individuals and businesses through developing skills in production technology to counteract the negative consequences of the ongoing pandemic. The course is developed in close collaboration with our industry partners.

Denna kurs ges inom ramen för projektet ProdKomp, som finnansieras av KK-stiftelsen. Projektets syfte är att stötta näringsliv och individer genom kompetensutveckling inom produktionsteknik för att motverka de negativa konsekvenser corona-pandemin inneburit. Kursen är framtagen i samverkan med industrin.

Schema

March 15 at 13.00 - 15.30, zoom link
March 18 at 13.00 - 15.30, zoom link
March 19 at 09.00 - 11.30, zoom link
March 22 at 09.30 - 15.30, zoom link
March 26 at 13.00 - 15.30, zoom link
March 29 at 13.00 - 15.30, zoom link
April 9 at 09.00 - 15.30, zoom link
April 12 at 13.00 - 15.30, zoom link

Undervisningsform/språk 

The course is entirely based on distance learning with on-line lectures and seminars. This requires that the participants have internet access. Supplementary course material is distributed via a learning management system (LMS), where links to learning opportunities and instructions are also published. The course is given in English.

Kursen ges helt på distans med on-line föreläsningar, vilket kräver att deltagarna har tillgång till internet. Kompletterande undervisningsmaterial delas ut via webbplattform där även länkar till uppkoppling för distanstillfällen samt instruktioner delas ut. Kursen ges på Engelska. 

Behörighet

When registering for a course your eligibility is verified. The basic requirement is a bachelor's degree in engineering (180 credits) or equivalent. We do validate work experience to assess if you have the knowledge that is equal to the eligibility requirements for the course. In most cases, you do not need a complete university degree to be eligible to the course.

If you do not fulfil the requirement of a bachelor's degree, please send in a certificate of employment (current or previous) and a CV that validates your work experience. The CV should also contain information about what education you have completed. Use the CV template below and fill in the information requested.

Vid varje kursanmälan prövas din behörighet. Grundexamen inom teknik (180 hp) eller motsvarande. Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Du behöver inte, i de flesta fall, ha genomfört en hel högskoleutbildning mot examen sedan tidigare för att delta.

Var vänlig och skicka in ett arbetsgivarintyg och CV som styrker din arbetslivserfarenhet samt vilken gymnasie- och högskoleutbildning du genomfört. Använd med fördel CV-mallen nedan och se exempel på den information som efterfrågas.

CV-template

cv-template-eng.docx

CV-mall

cv-mall.docx cv-mall-exempel.docx

 

KONTAKT


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen