Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen ger en fördjupad kunskap om och problematiserar handledning. Deltagarna får möjlighet att analysera och värdera sig själva som handledare och sitt eget lärande. I kursen fokuseras även hur normer och värderingar påverkar oss i relation till handledningsprocessen.

Kursen är uppdelad i tre moduler där rollen som handledare, bedömning av handledningsaktivitet och den praktiska handledningsprocessen behandlas, reflekteras och examineras. Deltagarna arbetar självständigt med litteraturen och det undervisningsmaterial som finns att tillgå på kursens hemsida.

Under kursen studeras kunskapssyn och kunskapsformer, kommunikation, relationer i handledningsprocessen, handledningsteorier och metoder för handledning. Kursen fokuserar även handledningsprocessens faser samt styrdokument för handledning. Under hela kursen diskuteras betydelsen av ett normmedvetet perspektiv.

Obs! Kursen är stängd för anmälan.

Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast