Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lupp projektgrupp KTH 2018-05-17.jpg

LUPP-projektet är ett samverkansprojekt mellan sex lärosäten i Sverige som koordineras av Högskolan Väst i samverkan med Högskolan i Gävle, KTH, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. LUPP är ett av två samverkansprojekt kring kompetensförsörjning och livslångt lärande inom Vinnovas program K-3-projekten, som koordineras av Högskolan Väst. Det andra projektet är Nya Vägar.

Varför LUPP?

 • Uppdragsutbildning är ett viktigt verktyg för Livslångt lärande
 • Uppdragsutbildning är en modell för ömsesidig samverkan genom kompetensutveckling
 • Öka betydelsen för uppdragsutbildning vid lärosäten
 • Finns en nationell agenda, ett ökat behov och intresse av utbildning för yrkesverksamma
 • Effektivisering av interna och externa processer och kompetensutvecklingsmodeller
 • Ökat behov av innovativa modeller för utbildningssamverkan med partners 

LUPP syftar till att ge en ökad kunskap och bidra till ökad samverkan om kompetensutvecklingsprocesser för livslångt lärande genom uppdragsutbildning. 

Målet är att utveckla ansatser och koncept för att utveckla lärosätenas och det omgivande samhällets förmåga att göra kvalificerade analyser av nuvarande och framtida kompetensutvecklingsbehov. 

Förväntade resultat och effekter är tydligare generella processer för kvalitetssäkrad kompetensförsörjning genom uppdragsutbildning - EN KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSMODELL

 • Rekommendationer för framtida och hållbara arbetssätt
 • Rapport med beskrivningar och metoder för att organisera och genomföra uppdragsutbildning
 • Handbok med processbeskrivningar och råd vid initiering och genomförande av uppdragsutbildning
 • Metoder och verktyg för kunddialog och behovsinvententering
 • Incitament och samverkansskicklighet för högskolepersonal att meritera sig genom  uppdragsutbildning

Inom projektet har de olika lärosätena fokus på olika sektorer och utbildningsämnen, t ex social omvårdnad, skola, hälsa och industri.

ProjektmedverKande  parter

LUPP - Projektmodell

Projektet är indelat i tre arbetspaket:

imageqrt9s.png

Projekttid

2017 - 2020

Under Projektorganisation nedan finns kontaktuppgifter till projektgruppen och styrgruppen.

Medverkande


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen