Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Foto på futuristisk bil i stadsmiljö och en person som håller i en mobiltelefon för att styra funktioner i bilen

Uppdatering med anledning av coronaviruset

Nomineringsprocessen och utdelningen av NEVS-priset är uppskjutna på obestämd tid på grund av coronapandemin. 

 

Vad är NEVS Sustainable Mobility Award?

Hösten 2019 såldes ”den allra sista Saaben” på auktion. Med hjälp av intäkterna från den försäljningen har NEVS och Högskolan Väst från och med 2020 instiftat ett nytt årligt hållbarhetspriset på 50 000 kronor.

Kriterier

Kriterier för att bli aktuell för en nominering är att man har bidragit med insatser för framtidens mobilitetslösningar, med en klar samhällsnytta i fokus.

NEVS Hållbarhetspris (NEVS Sustainability Award) ska delas ut till personer eller organisationer som på ett förtjänstfullt bidragit till NEVS vision, dvs att vi tagit ytterligare steg mot framtidens mer hållbara samhälle, mot en hållbar ekologisk utveckling med fossilbränslefria transporter och/eller andra initiativ inriktade på miljöarbete och framtid.

Det som belönas kan vara särskilda och innovativa samverkansinsatser inom:

• Kommunikation/opinionsbildning

• Tillämpad forskning

• Projektsamverkan

• Utbildning

Alla insatser som på något sätt bidrar till en snabbare och smidigare övergång till det nya hållbara samhället kommer att beaktas. Det kan innefatta insatser kopplade till såväl Högskolan Västs verksamhet som insatser genomförda av personer eller organisationer från hela landet. Syftet är att lyfta fram exempel som leder till framtidens hållbara mobilitetslösningar.

Nomineringar

Nomineringar skickas till registrator@hv.se och i den ska man beskriva vad den nominerade har gjort och vad arbetet har resulterat i (med referens) och vad som ytterligare kan förväntas. Sista datum för nomineringar är 14 april 2020. Man kan nominera sig själv eller någon annan person eller organisation.

Beslut om pristagare

Beslutet om årets pristagare kommer att tas av en kommitté som består av representanter för NEVS, Högskolan Väst samt Trollhättans Stads näringslivs- och hållbarhetskontor. 

Det nyinrättade hållbarhetspriset kommer att delas ut under minst 5 år.

Mer information

Maria Derner, Högskolan Väst, 0739-01 33 06, maria.derner@hv.se

Fredrik Fryklund, NEVS AB 0739 666 449. fredrik.fryklund@nevs.com 

Senast uppdaterad