Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om Trollhättans Stad

Trollhättan Stads långsiktiga vision är Trollhättan – en stolt och innovativ stad med plats för framtiden. Trollhättan har 60 000 invånare (2023) och har ambitionen att växa till 70 000 invånare år 2030. Staden arbetar för en att skapa bästa möjliga förutsättningar för Trollhättans invånare att leva ett bra liv, genom bland annat en god äldrevård, en bra skola eller ett gott klimat för våra företag.

Trollhättans Stad driver och förvaltar den kommunala verksamheten i Trollhättan. Stadens organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolag. Staden har cirka 5 000 anställda och omsätter cirka tre miljarder kronor.

Om partnerskapet

Genom ömsesidig samverkan vill parterna lära av varandra, utveckla kunskap och arbeta gemensamt för en hållbar utveckling i Trollhättan. Partnerskapet ska bidra till engagemang och aktiviteter som är avgörande för ett hållbart samhälle.

Staden och högskolan vill stärka och utveckla kunskap och förmåga att genom parternas verksamheter, och tillsammans med andra aktörer, bidra till lösningar av problem och utmaningar i vår samtid.

Utvecklingsområden

Genom samverkan identifierar parterna kunskapsbehov och kompetensutveckling som stödjer en hållbar samhällsutveckling. Arbetsintegrerat lärande (AIL) är centralt för parterna i det gemensamma arbetet med att utveckla kunskap och insatser för att möta samhällets utmaningar.

Särskilt prioriterade utvecklingsområden:

  • Forskningssamverkan och utvecklingsarbete som möter samhällsutmaningar och möjliggör en hållbar utveckling i staden.
  • Tillgängliggöra forskning och tillsammans utveckla arbetsintegrerat lärande.
  • Gemensamt arbeta med breddad rekrytering och livslångt lärande.
  • Vidareutveckla samverkan för att skapa bättre förutsättningar för stadens anställda att kompetensutvecklas.
  • Gemensamt identifiera utvecklingsområden för strukturutveckling och effektivitet av offentlig sektor.
  • Vidareutveckla det gemensamma arbetet med verksamhetsförlagd utbildning, examensarbete och mentorskap samt utveckla nya former för studentengagemang.
  • Utveckla campusområdet och stärka Trollhättans attraktionskraft som studentstad.

Kontaktpersoner på Högskolan Väst


Lena Sjöberg

Lena Sjöberg Prorektor Docent i pedagogik
lena.sjoberg@hv.se
Senast uppdaterad