Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst erbjuder riktade karriäraktiviteter i form av föreläsningar, seminarier och workshops i samarbete med olika aktörer. 

Under dina studier kan du bland annat jobba som/med:

Näktergalens mentorsverksamhet

Genom mentorsprogrammet Näktergalen får du möjlighet att lära känna din mentorselev som du under ett läsår får skaffa dig gemensamma erfarenheter ihop med. En unik chans att få möta en människa med kanske helt andra förutsättningar och erfarenheter. Detta ger värdefulla kunskaper och erfarenheter både i förhållande till dina nuvarande studier, och inte minst i kommande yrkesroll. Presumtiva framtida arbetsgivare värderar oftast samhällsengagemang.

Läs mer om att bli mentor i Näktergalen >

Studentmedarbetare

Studentmedarbetare är en tidsbegränsad avlönad anställning i både offentliga och privata organisationer. Arbetsuppgifterna ska vara kvalificerade och ha koppling till studenternas utbildning. Tjänsten får uppgå till max 25 % av en heltid med anpassning till pågående studier.

Läs mer om att bli studentmedarbetare >

Studentambassadör

Studentambassadörerna på Högskolan Väst möter presumtiva studenter för att berätta om högskolan, vårt utbildningsutbud och hur det är att vara student i Trollhättan. Du får arvode för uppdragen.

Läs mer om att bli studentambassadör >

Biblioteksvärd

På biblioteket kan du jobba tillsammans med andra studenter på kvällar och lördagar för att bemanna biblioteket, hjälpa besökare med deras frågor, samt jobba med rutiner såsom bokuppsättning. Du får en arvoderad tjänst på högskolan.

Läs mer om att bli biblioteksvärd >

Vy över biblioteket

SI-ledare

Som SI-ledare hjälper du till med att guida studenter genom kursens studiematerial och att få dem att hitta nya inlärningssätt. Upplägget är att samlas i mindre studiegrupper utanför ordinarie schema. Du får arvode under utbildningen samt när du själv jobbar som SI-ledare.

Läs mer om att bli SI-ledare >

Studenter ipad grupp

MENTOR FÖR MEDSTUDENT

Som mentor hjälper du en medstudent att strukturera, planera och genomföra sina studier. Tillsammans skapar ni verktyg för att studenten ska klara studierna på egen hand. Du får arvode för uppdraget som mentor.

Läs mer om att bli mentor >

anteckningsstöd

Att vara anteckningsstöd innebär att du hjälper en medstudent att ta anteckningar vid föreläsningar, laborationer, seminarier och redovisningar. Du får arvode för uppdraget som anteckningsstöd.

Läs mer om att bli anteckningsstöd >

Co-op

Cooperative Education, innebär att programstudenter varvar studier med betalda arbetsperioder. Längden på arbetsperioderna varierar mellan de olika utbildnings-programmen. Arbetsperioderna är fördelade på tre eller fyra olika perioder utspridda under utbildningens 3,5 - 4 år.

Läs mer om Co-op >

Se om din utbildning innefattar Co-op >

Lärande-Coopstudent, AIL

STARTA EGET

Har du en affärsidé? Funderar du på att starta eget? Högskolan Väst arbetar framför allt tillsammans med Drivhuset vid Högskolan Väst för att främja entreprenörsskap under studietiden. Drivhuset erbjuder kostnadsfri och situationsanpassad vägledning, utbildning och kontakter som kan hjälpa dig att komma igång eller driva vidare din idé.

Läs mer om att starta eget >

Leende student på högskolans campus. Foto

Du kan även vidareutbilda dig

Inrikta din utbildning med en master- eller magisterutbildning eller vidareutbilda dig till forskare.

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen