Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Arvode

Enligt kollektivavtal.

118 kr/h + semesterersättning vardag 8-17
165 kr/h + semesterersättning helg 8-17
Restidsersättning gäller för restid innan 8:00 och efter 17:00.

Uppdaterat juni 2019

Resor

Resor sker via anvisat färdmedel från högskolan. Vid resor som sträcker sig mer än 10 mil från tjänstestället/bostaden och varar mer än 9 timmar erhålls lönekompensation i form av traktamente och då skrivs reseräkning/traktamente.

Logi

Högskolan Väst står för hotell vid de besök som kräver övernattning. Traktamente enligt kollektivavtal.

Mat

Lunch ingår vanligtvis inte. 

Utlägg

Eventuella utlägg (parkeringsavgifter, komplettering av material m.m.) redovisas på Kostnadsersättningsblanketten. Utlägg ska verifieras med originalkvitto som bifogas. Du är själv ansvarig för att uppgifterna är korrekta. Ersättningen betalas ut i samband med ordinarie löneutbetalning.

Försäkring

Alla statligt anställda är grupplivförsäkrade genom arbetsgivaren.

Senast uppdaterad av Emma Osbakk Malmström