Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Varför ska jag läsa en masterutbildning?

"Det där med masterutbildning låter ju klokt, men varför egentligen? Kommer jag att få lättare att få jobb?" Våra studie- och karriärvägledare, svarar på vanliga frågor om master- och magisterutbildningar.

Vad är skillnaden mellan en master och en magister?

- En magister består av 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå, här ingår ett självständigt arbete om 15hp. En magisterexamen benämns Degree of Master (60 credits). En masterutbildning är på 120 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå och du gör ett självständigt arbete på 30hp. Denna examen benämns Degree of Master (120 credits).

Vad ska man ha för förkunskaper?

- För att få söka ett magister- eller mastersprogram måste du tagit en kandidat- eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (hp). Det måste ingå ett självständigt arbete om minst 15hp i din examen. Ibland kan det dessutom krävas att du läst specifika kurser för att få börja ett mastersprogram.

Vad innebär det att läsa på avancerad nivå, vad är den stora skillnaden mot att läsa på grundnivå?

- Inom högskolan finns tre nivåer som du kan studera på, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Nivåerna bygger på varandra, exempelvis krävs en examen på grundnivå för att gå vidare på avancerad nivå.

Varför ska man läsa en masterutbildning?

- En mastersutbildning ger dig en fördjupad spetskompetens och ger dig konkurrenskraft på arbetsmarknaden både nationellt och internationellt. Det kan också skapa möjligheter att byta arbetsområde. Siktar man på att göra karriär, erhålla höga befattningar och/eller arbeta internationellt så är det särskilt viktigt att satsa på en mastersutbildning. En mastersutbildning ger även möjligheter för att kunna gå vidare till forskarstudier.

Varför ges många masterutbildningar på engelska? Kan man välja vilket språk man vill läsa utbildingen på?

- När du söker ett mastersprogram anges vilket språk utbildningen ges på. Många av våra mastersprogram riktar sig både till nationella och internationella studenter därför ges många av våra mastersprogram på engelska.

Senast uppdaterad av Studie- och karriärvägledning