Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 • Beslutet går att överklaga till förvaltningsrätten. Sist i beslutet står hur du ska göra om du vill överklaga. Du kan alltid kontakta utredaren om du har frågor.
 • Avstängningen börjar normalt gälla en vecka efter att disciplinnämnden fattat sitt beslut. Under den veckan får du studera som vanligt, inklusive delta i examinationer.
 • När avstängningen börjar stängs ditt studentkonto på hv.se av, och du kan inte komma åt dina Canvassidor eller studentmejlen.
 • I enlighet med 10 kap. 13 § högskoleförordningen informeras även CSN eftersom du inte är berättigad till studiemedel när du är avstängd.
 • Du får inte delta i någon undervisning eller examination på Högskolan Väst under den tid avstängningen gäller. Det gäller alla kurser du är registrerad på, inte bara den som du blev anmäld på.
 • Trots att du är avstängd har du ändå rätt att kontakta Studenthälsan och studievägledare, om du behöver sådant stöd.
 • När avstängningen är slut öppnas ditt studentkonto och du kan börja studera som vanligt igen.
 • Om avstängningen gäller vilseledande vid examination (fusk) får din lärare inte bedöma och betygssätta den inlämnade examinationen förrän avstängningen är slut. 
 • Om du har missat examinationer och omexaminationer under avstängningen får du ta igen dem vid nästa examinationstillfälle som ges på den aktuella kursen. Normalt finns en ordinarie och en omexamination inom ramen för varje kurstillfälle, därefter får man vänta tills nästa gång kursen ges igen. I vissa fall kan det finnas möjlighet till en extra omexamination i slutet av terminen. Hör med din lärare eller utbildningshandläggare vad som gäller på din kurs.
 • Om du har kommit efter mycket i dina studier kan du kontakta en studievägledare för att få hjälp att göra en plan för hur du ska komma i kapp.
 • En pågående avstängning syns i Ladok för personal, men avstängningen kommer inte att synas i resultat- eller registreringsintyg eller i examensbevis.
Senast uppdaterad