Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppdaterat 13 april.

Innehåll på denna sida

Aktuellt - Undervisning på campus och på distans HT-2021

Rektor har fattat ett beslut om undervisning och examination som i korthet innebär anpassad återgång till campus. Det innebär att delar av undervisningen bedrivs på campus och delar av undervisningen bedrivs på distans.

Du hittar en sammanfattning av rektorsbeslutet och övrig övergripande information till alla våra målgrupper på vår huvudsida om Corona, www.hv.se/corona.

Till dig som sökt en ny utbildning till hösten

Läs på vår huvudsida om Corona.

Vad betyder detta för min utbildning?

Har du frågor kring undervisning och examination, vänd dig till kurs/programansvarig, och håll dig uppdaterad kring kursinformationen som finns på Canvas. Det är också kurs/programansvariga som ger dig besked om eventuella undantag ska göras, och hur det ska gå till.

Vi kommer att hålla dig löpande informerad om situationen och de eventuella förändringar som högskolan fattar beslut om. Håll dig uppdaterad via webbsidan här och genom nyhetsbrev som skickas ut till alla studenter.

Det här gäller kring examination

Examinationer planeras att fortsatt vara på distans. Examination på campus kan komma att ske i de fall de inte är möjliga att genomföra på distans. Då fattar ansvarig prefekt särskilt beslut om avsteg från rektorsbeslutet.

Beslut om hur examinationen ska genomföras ska finnas tillgängligt för dig som student senast vid kursstart. 

Om du av något skäl inte kan delta i moment som sker på campus är det viktigt att du pratar med ansvarig lärare för att ta reda på om det finns någon möjlighet att anpassa momentet. 
När examination sker på campus har vi vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning. 

Du som tillhör en riskgrupp eller av andra skäl inte kan komma till campus

Du som är student och tillhör en riskgrupp bör i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd rådgöra med läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i Covid-19. 

Om du av något skäl inte kan delta i moment som sker på campus är det viktigt att du pratar med ansvarig lärare för att ta reda på om det finns någon möjlighet att anpassa momentet. 

Om VFU, praktik mm.

Du som ska genomföra externt förlagd undervisning och/eller examination så som examensarbeten, praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller liknande, ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen. I den mån riktlinjer eller rekommendationer skulle leda till att du som student inte kan genomföra planerade moment ska högskolan försöka lösa situationen i varje enskilt fall. Du måste då prata med din lärare. 

För dig som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gäller samma regler som för personal vid skolor och i hälso- och sjukvård. Så länge som skolor, förskolor och hälso- och sjukvårdens verksamhet pågår och har personal i tjänst, fortsätter även studenter att göra sin VFU. VFU är en del av utbildningen som inte kan ersättas av teoretiska moment.

Vanliga frågor och svar

Information fylls på efter hand.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen