Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Högskolan Väst kommer undervisningen under hösten att bedrivas i blandade former, med delar på campus och delar på distans. För att minska risken för smittspridning kommer antalet platser i undervisningslokalerna att begränsas och tider för schemaläggning utökas. För planeringen av höstens undervisning på campus gäller följande prioriteringar:

 • Introduktion och viss undervisning av nya programstudenter (gäller studenter som startade/startar vårterminen eller höstterminen 2020)

 • Undervisningsmoment med estetiska, praktiska och laborativa inslag för samtliga studenter som inte är möjliga eller olämpliga att genomföra på annat sätt än vid fysisk närvaro på campus.

 • Examinationer som inte är möjliga eller olämpliga att genomföra på annat sätt än vid fysisk närvaro på campus.

VAD INNEBÄR DET FÖR min utbildning?

Det här är ett komplicerat läge och svårt att planera. Vi kan därför inte ge dig lika bra, tydlig och tidig information som vi skulle önska. Vi vet att detta inte ger dig som student optimala förutsättningar, men vi hoppas på förståelse och överseende.

Information om din kurs och hur just din undervisning kommer att gå till finns på lärplattformen Canvas. Där kan du se vilka föreläsningar som kommer att vara på Campus i Trollhättan och vilka som kommer ges digitalt så att du kan ta del av dem hemifrån.  Gå till Canvas.

Schemaläggning

Schemat kommer att vara preliminärt och ändringar kommer göras kontinuerligt ända fram till terminsstart och kanske även efter. Vi behöver ta hänsyn till följande:

 • Våra lokaler har anpassats till att innehålla färre platser för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att vi kan ha betydligt färre studenter på campus samtidigt.

 • Läser du heltidsstudier får du därför räkna att undervisningen kan ske 08:00 - 18:00,  måndag till fredag och att ändringar kan göras med kort framförhållning.

 • Ditt schema hittar du i kalendern i vår lärplattform Canvas, men det är som sagt bara preliminärt. Vi vet att detta inte är optimala förutsättningar för dig som student men vi hoppas på förståelse och överseende. Håll dig uppdaterad på ditt schema.

Högskolan arbetar nu inför terminsstarten med att anpassa undervisningslokaler, personalutrymmen och allmänna ytor för att minska risken för smittspridning. I arbetet med att anpassa lokalerna följer vi i möjligaste mån Folkhälsomyndighetens råd för verksamheter.

OBS! Alla har ett individuellt ansvar

 • Stanna hemma om du är sjuk, och även vid lindriga symptom
 • Tvätta händerna
 • Håll avstånd
 • Undvik folksamlingar i möjligaste mån

Examinationer vecka 35 (slutet av augusti)

De examinationer som görs under vecka 35 genomförs digitalt och på distans.

Kontrollera dina uppgifter i Ladok

I det läge som nu råder är det viktigt att vi kan skicka information till dig. Logga in i Ladok och välj Mina uppgifter. Kolla så att din e-post och ditt telefonnummer stämmer. Logga in i Ladok.

Digital examination

 • All digital examination genomförs via Canvas där aktuella krav för att bli examinerad framgår på respektive kurssida. Observera att det alltid är det aktuella kurstillfällets examinationsförfarande som gäller oavsett tidigare genomförande och form. 

 • Saknar du tillgång till kursens Canvassida behöver du kontakta Servicecenter i god tid för att få tillgång till den. Fyll i formuläret som finns på sidan Kontakta och besöka. Välj "Tillgång till kurs i Canvas".

 • För digitala examinationer under den här perioden görs ingen anmälan i Ladok. För vissa kurser kan din lärare vilja att du anmäler dig till examinationen, det framgår i så fall på kursens Canvassida hur du ska gå tillväga.

 • Du som har rätt till anpassning ska mejla till tentamensanpassning@hv.se senast tio dagar innan examinationsdagen.

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen