Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 Mentor personalvetare

I Personalvetarprogrammet introducerar vi tidigt studenten i kommande yrkesroll för att ge dem en fördjupad bild av framtida yrkesområden. I Tema Mentorskap får studenterna mentorer som är verksamma inom yrkesområdet. 
Läs mer om Tema Mentorskap

Valfri termin

Termin 5 i programmet är en valfri termin. Detta innebär att du har möjlighet att läsa andra kurser än de som finns i den rekommenderade studiegången på programmet.
Läs mer om valfri termin inom SGPAH (Pedagogik)
Läs mer om valfri termin inom SGPAO (Psykologi)

Avveckling av kurser

Från och med hösten 2016 kommer högskolan starta ett nytt Personalvetarprogram. Detta innebär att de kurser som ingår i det tidigare programmet kommer att läggas ner. Vi erbjuder därför ett antal tentamenstillfällen för de studenter som inte är klara med sina kurser inom det tidigare programmet.
Läs mer tentamen och vilka kurser som berörs

kontakt


Mer information


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen