Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår som del av det Socialpedagogiska programmet där studenterna ges möjlighet att under handledning vidareutveckla förståelse och färdigheter i socialpedagogiskt och socialt arbete.

VFU och Arbetsintegrerat lärande (AIL)

VFU ingår som en del av högskolans AIL-strategi som bland annat handlar om att bedriva utbildning och forskning i samverkan med olika aktörer i omgivande samhälle. En grundläggande idé är att kunskapsutveckling sker tillsammans med och mellan olika aktörer. VFU förutsätter ett nära samarbete med yrkesutövare inom socialpedagogiskt och socialt arbete där studenten utvecklar sin förmåga att planera, genomföra, följa upp och värdera effekter av olika handlingar samt integrera olika former av kunskap.

Den samverkan och det kunskapsutbyte som sker inom ramen för VFU är också viktigt för att utveckla den kunskapsbas som verksamheter inom socialpedagogiskt och socialt arbete bygger på.

 

VFU-perioder

VFU-period för VT2020 är vecka 9 till 23

VFU utomlands

Ingen information om VFU utomlands just nu

Kontakt VFU


Kontakt VFU Utland


Senast uppdaterad av Henrik Lindeskog