Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Examination

Om en kurs avvecklas eller får en ny kurskod erbjuds tre examinationstillfällen utöver de två ordinarie examinationstillfällena som ges i samband med kursen. Det sista examinationstillfället måste ligga minst ett år efter det sista ordinarie examinationstillfället i anslutning till kursen. 

Det åligger dig som student att ta reda på när de tre sista tillfällena ges.

Anmälan till de tre sista examinationstillfällena


Salstentamen

Om examinationstillfället som du vill delta i är i form av en salstentamen ska du anmäla dig till tillfället i Ladok – Mina Studier. Det ska göras när anmälan är öppen (25 till och med 8 dagar före tentamenstillfället).  

Mer information om vad som gäller vid salstentamen hittar du här: https://www.hv.se/student/studier/Salstentamen/

Övriga examinationsformer

Vid övriga examinationsformer bestämmer kursansvarig om studenterna ska anmäla sig till tillfällena i förväg eller inte. Du behöver därför vara noga med att ta reda på vad som gäller för det tillfälle som du vill delta i. Du hittar vad som gäller för tillfället genom att titta i kurs-schemat (se nedan).

Datum för de tre sista examinationstillfällena

Här finns en lista över vilka kurser som avvecklas eller byter kurskod. Du hittar examinationsdatumen genom att klicka på länken till KronoX och söka på kurskoden.

KronoX https://schema.hv.se/

Kurser som upphör eller byter kurskod

SAF200
Svenska som andraspråk, Fortsättningskurs (nivå 31-60): Analys och textbedömning

SAG102
Svenska som andraspråk: Mångkultur och flerspråkighet, 15 hp, Grundkurs (nivå 1-30)

SVA201
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

SVA202
Svenska som andraspråk, Fortsättningskurs (31-60): Metodstudium och litteracitetsutveckling

DKI100
Kognition och interaktion i digitala medier

PIW200
Projektarbete inom webbdesign

DML100
Lärande och delaktighet i digitala medier

DPP101
3D-projekt I, konstnärligt perspektiv

DPK200
3D-projekt II, konstnärligt perspektiv

PMT100
Projektmetodik

HIN600
Hälsoinformatik

Senast uppdaterad av Studieadministration