Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vy över Trollhättans kanal med studenter. Foto.

Om stipendiet

Länsförsäkringar Älvsborg, Kommunakademin Väst och Högskolan Väst förenas i viljan att göra skillnad lokalt och regionalt i frågor som rör demokrati, mångfald och hållbarhet. Detta stipendium är ett sätt att nå det målet. 

Stipendiet delas ut till studenter inför uppsatsskrivandet, dels som uppmuntran och dels för att täcka utgifter som uppstår i samband med exempelvis lokala resor. Storleken på stipendiet ligger på upp till 20 000 kronor, beroende på hur många som ansöker. 

Ämnena i uppsatserna som kan bli aktuella för detta stipendium ska belysa hållbar utveckling ur en tydlig lokal och/eller regional synvinkel. Samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk) är intressanta. 

Uppsatsarbetet kan skapa kontakter med framtida arbetsgivare. Uppsatserna kommer att uppmärksammas i kommunerna de skrivs i och kan bli en del av deras verksamheter.

Den lokala kopplingen innebär också att uppsatserna ska tackla samhällsutmaningar som kommunerna och regionen står inför. Genom detta arbetssätt arbetar du som stipendiat med verkliga hållbarhetsutmaningar och bidrar till att bygga ett mer hållbart samhälle på riktigt. 

Urvalskriterier

  • Impact för byggandet av ett hållbart samhälle, lokalt och regionalt
  • Bedömd genomförbarhet
  • Spridning mellan olika hållbarhetsutmaningar och kommuner
  • Att uppsatsen skrivs i samverkan med någon av de identifierade kommunerna
  • Uppsatsen kan skrivas på svenska eller engelska efter samråd med studerandes program och berörd kommun
  • Stipendiet välkomnar sökande på både kandidat- och masternivå. 

Teman för uppsatser 2022-2023

Denna ansökningsomgång kommer teman till uppsatsen från Vänersborgs kommun och Trollhättans Stad (se nedan). Uppsatserna skrivs under våren 2023 med avslut i juni månad då slutsatser och resultat presenteras. 

Stipendiaterna kommer att arbeta nära ansvariga personer i kommunerna under uppsatsskrivandet. Arbetet kommer att inledas med ett möte mellan stipendiaten, handledaren på högskolan och kommunen för att sätta ramverket för uppsatsen. 

Ansökan 

Ansökan till stipendiet är nu öppen! Skicka in din ansökan senast den 9 januari 2023 till Fredrik Sjögren

Beslut av stipendiater

Stipendiaterna väljs ut av en kommitté bestående av en representanter från Länsförsäkringar, Kommunakademin Väst samt Centrum för hållbarhet. 

Kontakt


Fredrik Sjögren

Fredrik Sjögren Prefekt tillförordnad
fredrik.sjogren@hv.se

Fredrik Sunnemark

Fredrik Sunnemark Universitetslektor
fredrik.sunnemark@hv.se
Senast uppdaterad