Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad innebär Erasmuspraktik i korthet?

Med Erasmuspraktik menas praktik vid företag, utbildningscentrum, forskningscentrum eller andra organisationer i ett av medlemsländerna som ingår i Erasmusprogrammet. Praktiken skall ha relevans för din utbildning och ge dig kunskaper som du kan använda i ditt framtida yrkesliv. Praktik vid EU-institutioner, nationella kontor som hanterar EU-program är ej godkänd.

Finansiering

Om du blir antagen till att åka som Erasmusstudent så får du också automatiskt Erasmusstipendium. Stipendiet är ett bidrag som ska användas till merkostnader - utgifter som resa, boende och andra omkostnader som uppkommer under utbytesstudierna/praktiken. Studiemedel från CSN är fortfarande din huvudinkomst.

Stipendiet betalas ut i två delar. Första delen, 70 %, av stipendiet betalas ut vid terminsstart. Resterande 30 % betalas ut efter att studierna avslutats, när utvärdering/rapport och Confirmation of Attendance är inlämnat. Studentutvärderingen görs elektroniskt och är obligatoriskt för alla som har deltagit i Erasmus+ mobilitetsprogrammet.

Hur stort stipendiet är kan variera lite från år till år och beror även på om du åker till ett land med högt eller lågt kostnadsläge. Man får också ett större belopp om man gör praktik än om man studerar. 2019 är det lägsta beloppet som betalas ut för studier 400 EUR per månad och för praktik 595 EUR per månad.

Extra stipendiepengar kan sökas av studenter med funktionshinder. I övrigt utgår ingen ersättning från International Office. Om utbytesstudierna avbryts skall utbetalt Erasmusstipendium återbetalas helt eller delvis efter beslut av International Office.

Det är inte tillåtet att motta Sidas resestipendium eller andra stipendium från EU eller UHR för en och samma period som du mottar Erasmusstipendium. Däremot kan man söka Erasmusstipendium mer än en gång.

Hur ansöker man?

Skapa din ansökan online. I ansökningsformuläret skall du bl a beskriva dina arbetsuppgifter samt vilka kunskaper och vilken kompetens som du förväntar dig att anskaffa under din praktik.
Vi tar emot stipendieansökningar löpande, och handläggningstiden är upp till tre veckor undantaget semestertider (sommar och jul) då handläggningstiden kan vara längre.

Försäkring

Om praktikperioden är en del av din utbildning och är poänggivande, täcks du av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT. Läs mer om denna på Kammarkollegiets hemsida.

Om du inte kan tillgodoräkna dig praktiken i dina studier vid Högskolan Väst, täcks du inte av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT. Såvida den mottagande organisationen inte åtar sig att ge dig en olycksfalls- och ansvarsförsäkring måste du teckna ett motsvarande grundläggande försäkringsskydd på egen hand. En kopia på försäkringsintyget måste skickas med i ansökan.

EU-kortet

Du ska även ha med dig ett EU-kort från Försäkringskassan. EU-kort ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner i EU/EES länderna samt Schweiz utan annan kostnad än eventuell patientavgift. EU-kortet ger dig rätt till sjukhusvård, läkarvård, tandvård, läkemedel m.m. som ges inom det allmänna sjukvårdssystemet i det landet du befinner dig i. Kortet skall alltid visas upp i samband med sjukvård.

Tips på webbplatser

  • Erasmus Intern - Företag och organisationer erbjuder praktikplatser för Erasmuspraktik
  • Universitets- och högskolerådets webbplats kan du hitta praktikplatsmöjligheter inom Europa
  • ESPA UK förmedlar praktikplatser i Storbritannien för studenter på universitets- och högskolenivå
  • Placement UK förmedlar praktikplatser inom Storbritannien för studenter på universitets- och högskolenivå

Senast uppdaterad av International Office