Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig i första hand till forskarstuderande under det första studieåret men kan även ha deltagare från senare delar av forskarutbildningen. Under kursen tar vi bl.a. upp frågor om vad det innebär att vara doktorand, relationen mellan doktorand och handledare, att skriva avhandling och presentera forskningsresultat samt ger biblioteksinformation om olika tjänster och system. Vi ger också en översikt av tillämpliga delar av högskolelagen, högskoleförordningen och lokala riktlinjer. Kursen introducerar även kunskapsteori och vetenskapsfilosofi för både naturvetenskap och samhällsvetenskap med fokus på val av metoder för utformning av en vetenskaplig studie. Relevansen för den studerandes egna ämnesfält och skillnaden mellan olika ämnesfält fokuseras i övningar och seminarier. En introduktion till forskningsetik ges också med fokus på de studerandes ämnesfält och reflektioner över etiska implikationer både i allmänvetenskaplig forskning och i olika former av projekt inom de aktuella ämnena.

FAKTA


NIVÅ

Forskarnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Behörig är den som är antagen till forskarutbildning.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

28 augusti 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-22214

START/SLUT

Från v.38 2020 till v.47 2020

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Karin Forslund Frykedal Thomas Winman

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se