Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Denna utbildning vänder sig till dig som är intresserad av de tekniska aspekterna kring webben. Vi går igenom planering, systemering och databashantering. Andra viktiga inslag är serveradministration samt olika typer av programmeringsspråk och märkspråk som är aktuella på webben idag. Du får möjlighet att skapa dig en förståelse för de teorier och verktyg som används vid utveckling och administration av moderna webbplatser. Teori varvas med praktiska inslag.
Undervisningen bedrivs som föreläsningar, seminarier och laborationer. Efter avslutad utbildning ska du ha både teoretisk förståelse och praktisk kunskap för att utveckla och underhålla en väl fungerande webbplats.
Utbildningen ges helt nätbaserad. Följande delkurser om vardera 7,5 hp ingår i utbildningen:
  • Systemering med användarfokus
  • Webbutveckling med HTML och CSS
  • Grundläggande javascriptprogrammering
  • Intranet/Internet - tjänster
  • Webbprogrammering
  • Tillämpad databashantering
  • Utveckling av mobila webbapplikationer
  • Content Management System
Studiegång
Studera på distans
Kurspaketet ges helt nätbaserat. Inspelade föreläsningar, fritt för student att se dem när de vill. Seminarium kan förekomma. Vi försöker förlägga dessa både dagtid och kvällstid så gott vi kan. Det förekommer många olika typer av grupparbeten, och det är ofta upp till grupperna när, var och hur de genomförs. Kurserna examineras genom hemtentamen samt inlämningsuppgifter förekommer. Olika tider, oftast obundna i tid på dygnet. Tekniken som används är blandat, filmer på diverse streamingtjänster, videokonferens via Zoom och diskussionsforum i lärplattformen Canvas. Sedan använder vissa kurser specifika programvaror för till exempel övningar. Undervisningen är på helfart och vi rekommenderar inte att studenter arbetar eller studerar på annan utbildning heltid samtidigt som sina studier på denna utbildning.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet. Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans