Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Manlig lärare pekar på elev som räcker upp handen i klassrummet

Om utbildningen

På Högskolan Väst kan du läsa ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan med engelska, samhällskunskap eller svenska som ingångsämne. Du får behörighet att undervisa i två ämnen, ditt ingångsämne och ytterligare ett valbart ämne. Som ämneslärare på gymnasiet har du också behörighet att undervisa i årskurs 7-9.
En del av utbildningen kallas Utbildningsvetenskaplig kärna. Den löper genom hela utbildningen och där tas centrala kunskaper upp som är viktiga för alla lärare. Kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan handlar till exempel om konflikthantering, kunskapsbedömning, betygssättning, specialpedagogik och ledarskap. Utöver att undervisa i sina ämnen är det också lärarens uppdrag att stödja eleverna att utvecklas till ansvarsfulla medborgare genom att lära dem att ta ansvar, att kritiskt kunna granska fakta och att förstå det svenska samhällets demokratiska värden.

Ämneskombinationer

Den andra stora delen av ämneslärarprogrammet ger dig specialiserade och fördjupade kunskaper i dina ämnen. I ämnesstudierna ingår också didaktik som handlar om hur du kan undervisa och hur du kan skapa förutsättningar för eleverna att lära sig. Förutom ditt ingångsämne (i det här fallet samhällskunskap) väljer du ytterligare ett ämne i början av utbildningen. På Högskolan Väst ges ämnena svenska, samhällskunskap, engelska och svenska som andraspråk. Det innebär att om du läser samhällskunskap som ingångsämne i kombination med svenska som andraspråk, engelska eller svenska läser du hela utbildningen på Högskolan Väst.
Utöver dessa ämneskombinationer finns möjlighet att läsa några ämnen som andraämne på Göteborgs universitet. Du börjar läsa ditt andra ämne under termin 4. Kontakta studie- och karriärvägledarna vid Högskolan Väst om du vill veta mer om detta.
Programmets längd avgörs av vilket andraämne du väljer. Om du väljer svenska som andraämne kommer utbildningen att omfatta 330 hp, d.v.s. 11 terminer. Vid alla andra val av andraämne blir utbildningen 300 hp eller 10 terminer.

Samhällskunskap

Att utveckla människors förmågor att analysera och värdera olika samhällsfrågor är centralt för ett samhälles demokratiska utveckling. Extra viktigt är detta i en tid som kännetecknas av snabba samhällsförändringar. Samhällskunskap som skolämne har därför en viktig demokratisk funktion. Under lärarutbildningen får du möjlighet att utveckla din egen förmåga att analysera samhällsfrågor och samhällsfenomen. Du får ta del av perspektiv och teorier från flera samhällsvetenskapliga discipliner, t.ex. statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. Ämnesdidaktiken berör pedagogiska teorier och tillämpning av dessa inom samhällskunskap, med särskilt fokus på ämnets demokratiska uppdrag.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet.
Du får redan under den första terminen prova på ditt framtida yrke på en grundskola årskurs 7–9 eller en gymnasieskola. Detta gör du i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) med handledning av en lärare. I den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kommer du att utveckla din förmåga att ansvara för, och genomföra, egen undervisning. På så sätt får du viktiga erfarenheter av arbetet i skolan och skolans verksamhet.
Alla lärarutbildningarna är professionsutbildningar. Utbildningens syfte är att studenterna genom teoretiska och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna utöva läraryrket. Utbildningen tar sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskning i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet.

Arbetsliv

Skolverket räknar med ett stort rekryteringsbehov av lärare under längre tid, se Skolverkets webbplats. Efterfrågan på utbildade ämneslärare stiger i takt med att pensionsavgångarna ökar och att fler ungdomar kommer till de högre årskurserna i grundskolan samt till gymnasieskolan.
På Skolverkets webbplats kan du läsa mer vad som gäller kring lärarlegitimationer Skolverkets webbplats.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Samhällskunskap 2, Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c.
eller
Engelska B, Samhällskunskap B, Matematik B.
(Områdesbehörighet 6C / A6c)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-99175

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR