Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

IT och management är ett stimulerande och framtidsinriktat ettårigt magisterprogam. All undervisning är på engelska och den är utformad för studenter med bakgrund inom samhälls- och/eller datavetenskap som är intresserade av att analysera, utveckla, implementera och utvärdera IKT-interventioner för organisationer. Vi har utvecklat detta program i nära samarbete med lokala industrier och kommuner, med fokus på aktuella IT-frågor som berör dina potentiella arbetsgivare.
Efter två grundläggande kurser väljer du en av följande specialiseringar:
  • Avancerad mjukvaruutveckling – Full-Stack Developer Förvärva specialkunskap på alla nivåer av programvaruutveckling, såsom webbservrar och molndatalagring, relationella och icke-relationella databaser, användning av externa API:er, JavaScripts ramverk, UX design etc.
  • Virtual and Augmented Reality (VR / AR) - Immersive Computing Lär dig verktyg och metoder för att skapa virtuella miljöer och fördjupade applikationer, samtidigt som du får kunskap om relevanta designprinciper och applikationsdomäner.
  • IT-strategi och arkitektur - IT-ledning Dyk djupt in i processen som krävs för digitalisering och digital omvandling av ett företag eller organisation, och få en förståelse för de verktyg och insikter som behövs för att hjälpa dem i deras övergång till en digital värld.
Detta program integrerar arbetspraxis med forskning och teori i informatik. På detta sätt kommer du att utveckla både fördjupad ämneskunskap och avgörande arbetslivserfarenhet inom din valda inriktning, samtidigt som du dyker ner i banbrytande forskning inom ditt område. Dina studier kulminerar i ett examensarbete där du testar dina nya kompetenser med ett riktigt projekt eller problem. Efter examen är du beredd på jobb i många olika typer av IT-miljöer, både nationella och internationella - eller så kan du välja att gå vidare och fortsätta doktorandstudier.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden. Arbetsintegrerat lärande är en naturlig del av programmet och ger dig möjligheter att omsätta kunskap i praktiska färdigheter. Utbildningen innehåller verksamhetsförlagda projektarbeten som genomförs i samarbete med näringslivet och offentlig sektor.

Internationell profil och antagning

Detta är ett internationellt program som är öppet för behöriga sökande från hela världen. Utbildningen ges helt på engelska och du studerar med både svenska och utländska studenter i en modern internationell studiemiljö. Undervisningen ges av akademiskt meriterade lärare från olika delar av världen. Sammantaget ger dig utbildningen, förutom kunskap inom informatik, också färdigheter i engelska och erfarenhet från olika kulturer.

Bygg på din utbildning

Programmet ger dig behörighet för fortsatta studier på master- eller doktorandnivå inom informatik eller relaterade ämnesområden. Fortsatta studier kan bedrivas i Sverige eller internationellt.

Arbetsliv

Programmets internationella profil ger dig en solid utbildning som möjliggör en nationell eller internationell yrkeskarriär inom en rad olika IT-områden som; Virtual och Augmented Media, avancerad programmering och inom IT-arkitektur. Genom AIL-inslagen under utbildningen kommer du att ha både kontakter och erfarenheter inom ditt område vilket gör dig mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen i informatik eller motsvarande. Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie magisterexamen med huvudområdet informatik

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-95148

EXTRA INFORMATION

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

William Jobe

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Vill du veta mer?