Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Två studenter diskuterar framför dataskärm. Foto.

Innehåll

Det ettåriga programmet består av kurser på avancerad nivå omfattande 45 hp samt ett självständigt examensarbete omfattande 15 hp. Tack vare kvalificerade, framstående forskare, lärare, professorer och representanter från näringsliv skapas synergier mellan teori och praktik. Medverkande lärare samt internationella akademiska samarbetspartners ger utbildningen en gedigen akademisk tyngd och tydlig koppling mellan forskning – utbildning – näringslivet och samhällsutveckling.
Programmet syftar till att ge dig som student bästa möjliga förutsättningarför för yrkesmässig status och framgång. Programmet fokuserar på de kompetenser som behövs i framtidens globala finansiella miljö genom att erbjuda:
  • en solid akademisk och analytisk grund för praktiskt beslutsfattande inom ekonomi och finans.
  • en mångkulturell, internationell studiemiljö med internationella studenter och lärare.
  • välutvecklade studietekniker som maximerar läranderesultat; inklusive finansiell modellering, prognostisering samt dator- och internettillämpningar.

Arbetsintegrerat lärande (AIL)

Vi är Sveriges ledande universitet när det gäller AIL (arbetsintegrerat lärande). AIL är en integrerad del av programmet och ger studenter möjligheter att praktiskt utöva sina kunskaper och färdigheter. Vissa kurser består av olika typer av projekt, utvärderingar och analyser som genomförs i samarbete med företag och myndigheter. Läs mer om Högskolans Arbetsintegrerat lärande på: https://www.hv.se/arbetsintegrerat-larande/.

Internationell antagning

Programmet har internationell antagning, vilket innebär att studenter från hela världen kan söka utbildningen. Undervisningsspråket på programmet är engelska. Du läser med såväl svenska som internationella studenter, vilket ger dig språkliga och kulturella erfarenheter och förbereder dig för ett framtida, utmanande och stimulerande yrkesliv i en allt mer globaliserad värld.

Arbetsliv

Efter magisterexamen i nationalekonomi med finansinriktning har du som student goda möjligheter att arbeta inom en mängd olika sektorer och branscher. Du kan arbeta inom den privata sektorn (t.ex. industriella och finansiella företag, banker, portföljförvaltning och olika nationella och internationella företag), myndigheter (t.ex. finansdepartement, riksbank, Skatteverket, Försäkringskassan, Statistiska Centralbyrån), lokala myndigheter, handel- och arbetstagarorganisationer, media, och i internationella organ (såsom EU, FN, IMF, OECD och Världsbanken). Programmet bidrar med en vetenskaplig förankring som direkt kan tillämpas på yrkesroller såsom försäkringsförmedlare, fastighetsmäklare, och finansrådgivare.

Bygg på din utbildning

När du tagit examen från programmet är du väl förberedd för vidare studier på forskarutbildningsnivå i Sverige.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i huvudområdet nationalekonomi med minst 7,5 hp i finans på nivå 31-60 samt 7,5 hp i ekonometri eller statistik, eller motsvarande.
Alternativt en kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi, minst 7,5 hp i mikroekonomi och 7,5 hp i makroekonomi och minst 7,5 hp i finans på nivå 31-60 samt 7,5 hp i ekonometri eller statistik, eller motsvarande.
Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie magisterexamen med huvudområdet nationalekonomi