Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Att förstå arbetslivets komplexa processer är en viktig kompetens för en personalvetare. I detta ingår att analysera och förstå förhållanden som rör arbetets organisering, sambanden mellan hälsa och arbete, ledningens betydelse samt arbetsgruppers effektivitet. Som personalvetare har du även kompetens att initiera, planera och genomföra utvecklingsprojekt i organisationer.
Under utbildningen tränas du i att utifrån olika psykologiska perspektiv förstå, analysera och förklara förhållanden som påverkar medarbetare, ledning samt grupper i arbetslivet. Exempel på områden som behandlas är bland annat social- och personlighetspsykologi, kommunikation och samtal, konflikter i arbetslivet samt kompetensutveckling och lärande.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet.
AIL möter du under utbildningen genom det erfarenhetsutbyte som finns mellan högskolan och regionens arbetsliv där också projektarbeten och examensarbetet genomförs. Under utbildningen får du bl a kontakt med mentorer, vilka är yrkesverksamma inom personalområdet. Kontakten med mentorerna ger dig en djupare förståelse för en personalvetares arbetsuppgifter. Flera av lärarna på programmet har lång praktisk erfarenhet och är aktiva inom HR-området.
Personalvetare
Under femte terminen finns möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du är inte garanterad VFU-plats, men har själv möjlighet att komma med förslag på tänkbar praktikplats.

Arbetsliv

Som personalvetare kan du arbeta med personal- och organisationsfrågor inom ett brett fält. Vanliga arbetsuppgifter är exempelvis att arbeta med företags personalstrategier och kompetensutveckling, att rekrytera och avveckla personal, att arbeta förebyggande med personalens trivsel och hälsa, genomföra grupp- och ledarutvecklingsinsatser, hantera svåra samtal och konflikter samt bistå vid rehabilitering och annan individuell problematik.
Utöver kunskap om individers och gruppers psykologi och sätt att agera och reagera i arbetssituationer så bidrar personalvetare med kompetens inom verksamhetsutveckling, förändringsarbete, hälsoarbete samt om de lagar och regelverk som finns på vår arbetsmarknad.
Vanliga tjänstetitlar är personalchef, personalspecialist, kompetensutvecklare, HR-chef, HR-konsult, rekryterare, personalkonsulent m.fl. Många arbetar också i egen verksamhet som externa konsulter åt företag och organisationer.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik B, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 5 / A5)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-95560

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR