Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Att förstå arbetslivets komplexa processer är en viktig kompetens för en personalvetare. I detta ingår att analysera och förstå förhållanden som rör arbetets organisering, sambanden mellan hälsa och arbete, ledningens betydelse samt arbetsgruppers effektivitet. Som personalvetare har du även kompetens att initiera, planera och genomföra utvecklingsprojekt i organisationer.
Du får kompetens att arbeta för att främja hälsa i arbetslivet, bistå vid rehabilitering samt förebygga ohälsa i organisationer. Utbildningen ger dig även kunskap om pedagogiska och psykologiska teorier och dess praktiska tillämpning. Detta gör att du får redskap för att kunna leda och stödja organisationers arbete med till exempel kommunikation, konflikthantering och förändringsprocesser.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Vi är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande).
Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket ger dig ett rejält försprång till drömjobbet.
Utbildningen karakteriseras av ett arbetsintegrerat lärande, där du under utbildningens gång har kontakter med organisationer i arbetslivet.
Under utbildningen får du ta del av det erfarenhetsutbyte som sker mellan högskolan och regionens arbetsliv där du också genomför projektarbeten och det avslutande examensarbetet. Under utbildningen får du bland annat kontakt med mentorer som är yrkesverksamma inom personalområdet. Flera av lärarna på programmet har varit och är verksamma inom personalområdet och kontakten med såväl mentorer som lärare ger dig både en djup och en bred förståelse för en personalvetares uppgifter.
Personalvetare
Under den femte terminen finns möjlighet att välja verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som valbar kurs. Under år två får du också möjligheter att knyta kontakter med arbetslivet genom en så kallad referensorganisation. Där kan du knyta programmets teorier med praktiska uppgifter på en arbetsplats.

Arbetsliv

Som personalvetare kan du arbeta med personal- och organisationsfrågor inom ett brett fält. Det kan handla om såväl praktiskt operativt arbete som strategiskt och förebyggande. Vanliga arbetsuppgifter är exempelvis företags/verksamheters personalstrategier och kompetensutveckling, rekrytering och avveckling, förebyggande hälsoarbete, grupp-och ledarutvecklingsinsatser, konflikthantering, bistånd vid rehabilitering och annan individuell problematik.
Utifrån kunskap om individers och gruppers psykologi bidrar personalvetaren med pedagogisk kompetens i att initiera och leda lärprocesser inom verksamheter. Det kan röra sig om verksamhetsutveckling i form av förändrings- och hälsoarbete.
Vanliga tjänstetitlar är personalchef, verksamhetsledare, HR-chef, HR-konsult, rekryterare, hälsosamordnare, personalkonsulent m.fl. Många personalvetare arbetar också i egen verksamhet som externa konsulter åt företag och organisationer.
Personalvetare återfinns inom många olika verksamheter, såväl privata som offentliga. Inom företag, organisationer och myndigheter bidrar de med kompetenser inom områden som pedagogiskt ledarskap, hälsopromotivt arbete, personalekonomi, arbetsrätt, organisationsutveckling, jämställdhet och mångfald.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik B, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 5 / A5)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-92240

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR