Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Filtrera efter:

Kursnamn Hp Kurskod Gäller från Kursstart
Arbetsintegrerat lärande (AIL) som forskningsområde 15 AILF010 Vår 2021 Vår 2021, vecka 03-22
Arbetsintegrerat lärande (AIL) som forskningsområde 15 AILF010 Vår 2021
Arbetsintegrerat lärande (AIL) som forskningsområde 15 AILF010 Vår 2020
Arbetsintegrerat lärande (AIL) som forskningsområde 15 AILF010 Vår 2020
Arbetsintegrerat lärande (AIL) som forskningsområde - Problemställningar inom AiL 5 AILF013 Vår 2021 Vår 2021, vecka 03-09
Arbetsintegrerat lärande (AIL) som forskningsområde - Teori och metodologi inom AIL 5 AILF014 Vår 2021 Vår 2021, vecka 10-15
Arbetsintegrerat lärande (AIL) som forskningsområde - AIL i kontext 5 AILF015 Vår 2021 Vår 2021, vecka 16-22
Arbetsintegrerat lärande och praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning 7.5 AILPF10 Höst 2021
Automatiseringsteknik 7.5 AMTF010 Vår 2012
Att bygga en avhandling 7.5 ATBF010 Höst 2017 Höst 2017, vecka 36-02
Aktivitetsteori och praktik 7.5 ATPF010 Vår 2019 Vår 2021, vecka 23-32
Aktivitetsteori och praktik 7.5 ATPF010 Vår 2019 Vår 2019, vecka 25-32
Experimentell dynamik 2 7.5 EPDF010 Vår 2018 Vår 2018, vecka 13-22
Experimentell dynamik 7.5 EXDF010 Vår 2017 Vår 2017, vecka 03-22
Forskningskommunikation 5 FOKF010 Höst 2019
Forskningsmetodik 15 FOMF010 Vår 2022 Vår 2022, vecka 03-22
Forskningsmetodik 15 FOMF010 Höst 2020 Höst 2020, vecka 36-02
Framtida Produktion 7.5 FPRF010 Vår 2014 Höst 2020, vecka 43-50
Framtida Produktion 7.5 FPRF010 Vår 2014 Höst 2018, vecka 46-03
Framtida Produktion 7.5 FPRF010 Vår 2014 Höst 2016
Fundament för forskning om utbildning och IT 7.5 FUIF010 Höst 2018 Höst 2020, vecka 36-02
Fundament för forskning om utbildning och IT 7.5 FUIF010 Höst 2018 Höst 2018, vecka 36-03
Fundament för forskning om lärande och IT 7.5 FUNF010 Höst 2016 Vår 2017, vecka 03-12
Grunderna i vetenskapligt arbete i arbetsintegrerat lärande 3.5 GVAF010 Höst 2021 Höst 2021, vecka 35-44
Högskolepedagogik för forskarstuderande 2.5 HPFF010 Höst 2021 Höst 2021, vecka 35-45
Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande: utveckling och forskning 7.5 IAIF100 Vår 2014 Vår 2022, vecka 13-22
Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande: utveckling och forskning 7.5 IAIF100 Vår 2014 Vår 2020, vecka 14-23
Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande: utveckling och forskning 7.5 IAIF100 Vår 2014 Vår 2018, vecka 13-22
Innovationer och Entreprenörskap 3 IEPF010 Vår 2013
Introduktion till laserfysik 7.5 INLF010 Höst 2019 Höst 2019, vecka 46-50
Introduktion till studier på forskarnivå 7.5 INSF010 Höst 2020 Höst 2020, vecka 38-47
Introduktion till studier på forskarnivå 7.5 INSF010 Höst 2020
Introduktion till studier på forskarnivå 7.5 INSF010 Vår 2015 Vår 2020, vecka 14-22
Introduktion till studier på forskarnivå 7.5 INSF010 Vår 2015 Höst 2019, vecka 36-45
Introduktion till studier på forskarnivå 7.5 INSF010 Vår 2015 Höst 2018, vecka 36-45
Introduktion till studier på forskarnivå 7.5 INSF010 Vår 2015 Höst 2017, vecka 40-44
Introduktion till studier på forskarnivå 7.5 INSF010 Vår 2015
Introduktion till studier på forskarnivå 7.5 INSF010 Vår 2015
Introduktion till studier på forskarnivå 7.5 INSF010 Höst 2012
Kulturhistorisk aktivitetsteori och arbetsintegrerat lärande 7.5 KAAF101 Höst 2017 Höst 2017, vecka 44-44
Key Readings in Information Systems 7.5 KRIF010 Vår 2016 Vår 2022, vecka 03-12
Key Readings in Information Systems 7.5 KRIF010 Vår 2016 Vår 2020, vecka 04-13
Key Readings in Information Systems 7.5 KRIF010 Vår 2016 Vår 2018, vecka 03-12
Key Readings in Information Systems 7.5 KRIF010 Vår 2014
Kvalitativ innehållsanalys 4 KVIF010 Höst 2021 Höst 2021, vecka 41-46
Kvantitativa metoder 7.5 KVMF010 Höst 2021 Höst 2021, vecka 45-12
Lärande, kunskap och IKT 7.5 LKIF010 Höst 2019
Lärande, kunskap och IKT 7.5 LKIF010 Vår 2015 Vår 2019, vecka 11-23
Lärande, kunskap och IKT 7.5 LKIF010 Vår 2015 Vår 2017, vecka 13-22
Lärande, kunskap och IKT 7.5 LKIF010 Höst 2012
Metodologiska ansatser och arbetsintegrerat lärande 7.5 MARF010 Höst 2016 Höst 2020, vecka 36-02
Metodologiska ansatser och arbetsintegrerat lärande 7.5 MARF010 Höst 2016 Vår 2020, vecka 04-23
Metodologiska ansatser och arbetsintegrerat lärande 7.5 MARF010 Höst 2016 Höst 2019, vecka 36-03
Metodologiska ansatser och arbetsintegrerat lärande 7.5 MARF010 Höst 2016 Vår 2019, vecka 04-23
Metodologiska ansatser och arbetsintegrerat lärande 7.5 MARF010 Höst 2016 Höst 2018, vecka 36-03
Metodologiska ansatser och arbetsintegrerat lärande 7.5 MARF010 Höst 2016 Vår 2018, vecka 03-22
Metodologiska ansatser och arbetsintegrerat lärande 7.5 MARF010 Höst 2016 Höst 2017, vecka 35-03
Metodologiska ansatser och arbetsintegrerat lärande 7.5 MARF010 Höst 2016 Vår 2017, vecka 03-22
Metodologiska ansatser och arbetsintegrerat lärande 7.5 MARF010 Höst 2016 Vår 2016, vecka 01-52
Metodologiska ansatser och arbetsintegrerat lärande 7.5 MARF010 Höst 2016 Vår 2015, vecka 02-02
Metodologiska ansatser och arbetsintegrerat lärande 7.5 MARF010 Vår 2015
Metodologiska ansatser och arbetsintegrerat lärande 7.5 MARF010 Vår 2014
Modellering av dynamiska produktionsprocesser 7.5 MDPF010 Höst 2011
Mätmetoder för modellvalidering 7.5 MMOF010 Vår 2014
Observation som forskningsmetod 5 OSFF010 Höst 2018 Höst 2018, vecka 36-03
Observation som forskningsmetod 5 OSFF010 Höst 2018
Perspektiv på arbete: ekonomi, politik och kultur 7.5 PAEF010 Vår 2017 Vår 2019, vecka 04-13
Perspektiv på arbete: ekonomi, politik och kultur 7.5 PAEF010 Vår 2017 Vår 2017, vecka 03-12
Perspektiv på arbete: ekonomi, politik och kultur 7.5 PAEF010 Vår 2013
Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande: Utveckling och forskning 7.5 PALF010 Vår 2018 Höst 2019, vecka 46-13
Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande: Utveckling och forskning 7.5 PALF010 Vår 2018 Vår 2018, vecka 05-15
Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande: Utveckling och forskning 7.5 PALF010 Vår 2013 Höst 2017, vecka 49-11
Perspektiv på digitala plattformar inom informationssystemforskning 7.5 PAPF010 Höst 2018 Höst 2018, vecka 50-16
Pedagogikens forskningsmetoder 7.5 PEDF010 Vår 2018 Vår 2018, vecka 03-12
Pedagogikens forskningsmetoder 7.5 PEDF010 Vår 2018
Pedagogikens forskningsmetoder 7.5 PGFF010 Vår 2014
Pedagogikens forskningsmetoder 7.5 PGFF010 Vår 2014
Produktionsteknik 7.5 PTKF010 Vår 2013 Vår 2023, vecka 13-22
Produktionsteknik 7.5 PTKF010 Vår 2013 Vår 2021, vecka 13-22
Produktionsteknik 7.5 PTKF010 Vår 2013 Vår 2019, vecka 14-23
Produktionsteknik 7.5 PTKF010 Vår 2013 Höst 2017, vecka 39-49
Produktionsteknik 7.5 PTKF010 Vår 2013 Vår 2017, vecka 17-22
Pedagogik som vetenskap och praktik 7.5 PVPF010 Vår 2013 Höst 2019, vecka 36-03
Pedagogik som vetenskap och praktik 7.5 PVPF010 Vår 2013 Höst 2017, vecka 40-02
Pedagogik som vetenskap och praktik 7.5 PVPF010 Vår 2013
Pedagogik som vetenskap och praktik 7.5 PVPF010 Vår 2013
Pedagogik som vetenskap och praktik 7.5 PVPF010 Vår 2013
Superlegeringar 7.5 SLGF010 Vår 2017 Höst 2021, vecka 36-46
Superlegeringar 7.5 SLGF010 Vår 2017 Vår 2018, vecka 13-22
Superlegeringar 7.5 SLGF010 Vår 2017 Vår 2017, vecka 13-22
Simulering och programmering av industrirobotar 7.5 SPIF010 Vår 2015
Svetsteknologi 7.5 STKF010 Höst 2013
Tillämpad forskningsmetodik för informatiker 15 TFIF010 Höst 2013 Höst 2019, vecka 36-03
Tillämpad forskningsmetodik för informatiker 15 TFIF010 Höst 2013 Höst 2017, vecka 35-02
Tillämpad forskningsmetodik för pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande 7.5 TFPF010 Vår 2014
Tillämpad forskningsmetodik för pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande 7.5 TFPF010 Vår 2014
Tillämpad forskningsmetodik för pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande 7.5 TFPF020 Vår 2018 Vår 2018, vecka 13-22
Tillverkningssimulering med hjälp av FEM 7.5 TSFF010 Vår 2014
Vetenskapligt arbete i arbetsintegrerat lärande 7.5 VAAF010 Höst 2020 Vår 2022, vecka 03-22
Vetenskapligt arbete i arbetsintegrerat lärande 7.5 VAAF010 Höst 2020 Höst 2021, vecka 35-02
Vetenskapligt arbete i arbetsintegrerat lärande 7.5 VAAF010 Höst 2020 Vår 2021, vecka 03-22
Vetenskapligt arbete i arbetsintegrerat lärande 7.5 VAAF010 Höst 2020 Höst 2020, vecka 36-02
Vetenskapsfilosofi och forskningsetik 5 VFFF010 Höst 2021 Höst 2021, vecka 35-46
Vetenskaplig forskningsmetodik, försöksplanering och publiceringsteknik 7.5 VFPF010 Vår 2013 Höst 2021, vecka 35-44
Vetenskaplig forskningsmetodik, försöksplanering och publiceringsteknik 7.5 VFPF010 Vår 2013 Höst 2019, vecka 36-03
Vetenskaplig forskningsmetodik, försöksplanering och publiceringsteknik 7.5 VFPF010 Vår 2013 Höst 2017, vecka 39-52
Visualisering och simulering för arbetsintegrerat lärande 7.5 VISF010 Höst 2016 Vår 2017, vecka 13-22
Vetenskapligt skrivande och vetenskaplig publicering 7.5 VSVF010 Vår 2014
Ytbehandling och ytbeläggningar 7.5 YTBF010 Höst 2016
Att handleda doktorander YYYF123 Höst 2016