Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anmälan öppnar 15 mars 2019.  Sista anmälningsdag är 15 april 2019.


Hur anmäler jag mig?

1. Anmäl dig till Grundlärarprogrammet 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning på www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april 2019.

2. Personligt brev

Det personliga brevet som skrivs i ett mejl (max 800 ord) ligger till grund för vilka sökande som ska gå vidare till intervju. Överst i mejlet vill vi att du anger:

  • vilken huvudman du i första- och eventuellt  i andrahand vill söka anställning hos
  • personnummer
  • namn
  • adress
  • mobilnummer
  • e-post 

I mejlet vill vi också att du:

  • beskriver varför du vill utbilda dig till lärare,
  • beskriver dina erfarenheter från arbetsliv/studier/ideella engagemang  och motiverar hur dessa är relevanta för läraryrket,
  • reflekterar över dina egna styrkor och svagheter och kopplar dessa till din kommande roll som lärare,
  • reflekterar över din förmåga att hantera studier och arbete samtidigt

Mejlet skickas till sarskilturvalAIL@hv.se


mellan 15 mars och 15 april 2019. Det är viktigt att du skriver ditt personliga brev direkt i mejlet (ej som bifogad fil), max 800 ord.

Din ansökan till särskilt urval har mottagits när du får en bekräftelse via e-post.

3. Intervjuer

Du som går vidare till intervju kommer att få en kallelse via e-post under vecka 19. Det är därför viktigt att du går att nå på angiven e-post. Observera att vi kommer att kontrollera att du har sökt till programmet via antagning.se innan vi kallar dig på intervju.  Intervjuerna sker på Högskolan Väst i Trollhättan under vecka 21 och 22 och intervjun tar cirka 30 minuter. Syftet med intervjun är att få en bild av dina förutsättningar att både studera och arbeta samtidigt. Under intervjun deltar två representanter från lärarutbildningen och en representant från skolverksamheten.

Observera att alla sökande måste uppfylla behörighetskraven!

Har du frågor om särskilt urval eller andra frågor om programmet, kontakta Christina Halvarsson eller Angelica Dahlman.

Mer information om behörighet hittar du på antagning.se eller kontakta studie- och karriärvägledare Agneta der Nederlanden

Kontakt


Senast uppdaterad av Annacarin Johansson