Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ansökan om särskilt urval till programmet öppnar 16 mars 2020.  Sista anmälningsdag är 15 april 2020 - gäller både anmälan till antagning.se och det personliga brevet samt bildverk.

En femtedel av platserna tillsätts via särskilt urval.

Ansökan om särskilt urval till 3D-animation och visualisering 180 hp ska bestå av:

1. Ett personligt brev på 1–2 A4-sidor där du berättar:

  • varför du är intresserad av just den här utbildningen
  • vilka erfarenheter du har som kan hjälpa dig att genomföra utbildningen
  • vilka förväntningar du har såväl inför som efter avslutad utbildning
  • om dina förmågor att arbeta inom ett arbetslag
  • berätta om din kreativa process – hur går du tillväga när du skapar själv
  • dina tankar bakom det inskickade bildverket

Ditt personliga brev ska bifogas som PDF i ansökan.

2. En praktisk uppgift bestående av en visuell berättelse över fyra bildrutor, som en serie-strip, presenteras på en A4. Läs, fundera och visualisera nedanstående sex-ords berättelse med valfri teknik (skissa, måla, collage, digitalt m fl):
”Drog en gräns och fick konturer” 
Citatet lånat från bloggen Livshistorier

Vi kommer att leta efter följande i din visualisering:

  • berättande och rörelse över tid
  • kommunikation och begriplighet
  • rumslighet och gestaltning

Den praktiska uppgiften bifogas som en PDF i ansökan.

Med utgångspunkt från de personliga breven och bildverken kommer ett antal sökande att bjudas in till intervju, det är därför viktigt att du går att nå på angiven e-post. Observera att vi kommer att kontrollera att du har sökt till programmet innan vi kallar dig på intervju. Du måste vara beredd att vid en eventuell inbjudan komma till Högskolan Väst, en dag under veckorna 21–24, för intervju. Ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast den 15 april 2020. 

Om du har frågor beträffande särskilt urval på programmet, kontakta avdelningschef Lars Johansson.

Ansök om särskilt urval till 3D-animation och visualisering

Senast uppdaterad