Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

OBS! Mat och dryck inte tillåtet

Det är inte tillåtet att ha mat och dryck vid datorerna. Det är förbjudet att installera programvaror.

Allmänna datorsalar

Ansvarig: Service & IT-avdelningen
B210
B218
B219
G118

H209
I102
J114
J115
J117
J202

Studielandskap i biblioteket

Ansvarig: Service & IT-avdelningen

E205 (plan 2)
E302 (plan 3)

Specifika datorsalar

Specifika institutionsdatasalar är utrustade för utbildningar med särskilda behov. Dessa salar är reserverade till institutionens studenter och administreras och supporteras av institutionens personal.

Programvaruinnehållet i dessa salar styrs av institutionspersonalen.

Ansvarig: Institutionen för Ekonomi och IT
J232 3D animation

Ansvarig: Institutionen för Ingenjörsvetenskap 
D119 Network lab (Cisco)
D204 Network lab (Cisco)
D216 Network lab (Cisco)
D222 Reglerlab Fysik
D225 Elektroniklab
D226 Elkraftlab

Kontakt


Servicecenter

account_circle Samordnad service för hela högskolan. Servicecenter finns i entréplan i hus G och erbjuder service och stöd till studenter, besökare och medarbetare vid Högskolan Väst.
servicecenter@hv.se Huvudentré
Senast uppdaterad