Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En dator på ett bord med en kalender

Så går det till att plugga på distans

Distansutbildning kan genomföras på olika sätt. Exempelvis sker undervisning på följande sätt:

  • Schemalagda föreläsningar via Zoom. Inspelade föreläsningar kan förekomma.
  • Schemalagda föreläsningar via Zoom där examinationsseminarier samt kursintroduktion är obligatoriska, och utöver det inspelade föreläsningar.
    Introduktion och handledning via Zoom-rum. Föreläsningar kan vara schemalagda eller inspelade.
  • Schemalagda föreläsningar på Campus, övriga föreläsningar genomförs via Zoom. 
  • Helt nätbaserad där alla moment och träffar sker över internet, med inspelade föreläsningar

För specifik information om just din utbildning sök upp utbildningen på hv.se.

Obligatoriska moment

Observera att det kan finnas en del obligatoriska moment som är bundna till en viss tidpunkt dag- eller kvällstid och som kan variera mellan utbildning, till exempel handledning, obligatoriska träffar i nätforum eller olika former av examinationer. En del distansutbildningar har en eller flera träffar på campus, i Trollhättan eller annan ort, andra har inga träffar alls.

Inspelade föreläsningar

Som distansstudent kan du ta del av inspelade föreläsningar via Högskolan Västs lärplattform Canvas eller i vissa fall annan lärplattform (vid samläsning med andra lärosäten). Filmerna är oftast egenproducerade inspelningar i studio, men kan även vara filmade föreläsningar i klassrum. Även andras produktioner, OER-objekt (Open Education Resources), kan förekomma. Filmerna distribueras oftast i strömmande format.

Zoom

Webbmötesverktyget Zoom är integrerad i lärplattformen Canvas och man ansluter till e-mötet från kurshemsidan i Canvas. Vi rekommenderar att använda headset för att undvika rundgång. Läs mer om Zoom och hur du använder tjänsten. 

Senast uppdaterad