Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Du ansöker om examen hos den högskola eller det universitet där du slutfört den sista kursen i din utbildning (såvida inte de berörda högskolorna har kommit överens om något annat). Din ansökan prövas därefter mot gällande nationella och lokala examensregler. Ditt examensbevis visar vilken slags examen du tagit ut, vilka kurser som ingår i din examen, titel på examensarbetet, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades.

Examensbeviset är tvåspråkigt, svenska och engelska. Alla studenter vid Högskolan Väst som fullföljer sina studier mot en examen får, tillsammans med sitt examensbevis, automatiskt och kostnadsfritt ett Diploma Supplement (DS). DS följer en europeisk fastställd mall och är en beskrivning av nivå, innehåll, sammanhang och status av studierna som studenten fullföljt. 

Examensbeviset är en värdehandling som bara utfärdas en gång i original. Skulle du behöva en kopia av beviset, se längre ner på sidan under rubriken ”Kopia av examensbevis”.

Så här ansöker du om examensbevis

Logga in i Ladok för studenter och följ sedan instruktioner för hur du går tillväga. En kort instruktionsfilm hittar du här.

Kompletterande handlingar bifogas till examen@hv.se alternativt till Högskolan Väst, Examen, 461 86 Trollhättan.

Handlingar som ska bifogas:

  • Studieintyg/kursbevis - om du har kurser från annat lärosäte, markerat med vilka kurser som ska ingå i examen
  • När du ansöker om examen på avancerad nivå - kopia på kandidatexamen eller motsvarande, om examen är utfärdad vid annat lärosäte
  • När du ansöker om Specialistsjuksköterskeexamen – kopia av sjuksköterskelegitimation.

Saknar du konto, kan du ansöka via blankett, se längst ner på sidan. 

Om högskolan avslår din ansökan kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

Handläggning

Vi har normalt en handläggningstid (för komplett ansökan) på 6 veckor. Beroende på arbetsbelastning kan handläggningstiden variera under året och t.ex. bli längre vid terminsslut. Yrkesgrupper som är prioriterade när det är högt tryck på ansökningar, är yrken med legitimationskrav, där vi strävar efter en handläggningstid på två veckor.  Examensbevis skickas till dig med post till den adress där du är folkbokförd. Om du byter adress under tiden så tänk på att eftersända din post.

Kopia av examensbevis

Examensbeviset är en originalhandling, vilket gör att det bara upprättas i ett exemplar. Om du ändå skulle behöva ett nytt så kan du beställa en kopia av högskolans arkivkopia, ej vidimerad. Maila då följande information till examen@hv.se:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefon
  • Typ av examen
  • Datum när examensbeviset utfärdades.

Högskolan Väst, Examen, 461 86 Trollhättan

Vi hanterar personuppgifter

När du kontaktar examensenheten kan vi komma att behöva dina personuppgifter, exempelvis personnummer, anteckningar om tidigare studier, yrkeserfarenhet mm. Alla data som kan kopplas till dig som person hanteras enligt dataskyddslagen (GDPR).

Läs mer om GDPR och hur vi hanterar dina personuppgifter på Högskolan Väst.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen