Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En viktig utgångspunkt när du funderar över att använda något GenAI-verktyg är att du alltid behöver ha tillräckliga ämneskunskaper för att avgöra om det som står i den genererade texten är korrekt och relevant. Jämför med andra källor och lita inte på att det som står i texten är sant. Att förmedla sanna fakta är inte GenAI:s styrka. 

Innan du använder GenAI-verktyg i dina studier och examinerande moment, ställ dig följande fråga:

 • Får jag använda GenAI-verktyg till denna uppgift?

I Högskolan Västs regler för kurs-PM och examination (se punkt 2.2, 11 och 15) framkommer att information om användandet/icke-användandet av GenAI ska finnas i alla kurs-pm.

Om GenAI är tillåtet i kursen

Om du får använda GenAI i kursen, ha nedanstående med dig i användandet:

 • Är det här bra för mitt lärande eller missar jag något genom att använda verktyget?
 • Att skriva bra prompter (instruktioner/frågor) till GenAI är en viktig del i användningen. Framgångsfaktorer är att vara tydlig, specifik, ge kontext, ställa följdfrågor och utveckla, använda nyckelord och framför allt att testa dig fram. Tänk dig att du har en konversation med GenAI-verktyget.
 • Om du får och har använt ett GenAI-verktyg i en examination ska du referera till det du hämtat från GenAI:n. I våra refereraguider finns mallar för detta. 
 • Du behöver känna till vad som gäller kring fusk och plagiat samt de eventuella påföljder fusk kan ge.

Hur kan GenAI-verktyg gynna dina studier?

 • GenAI kan hjälpa dig att organisera din tid och skapa effektiva studieplaner. Använd GenAI som en outtröttlig studiecoach för frågor och förklaringar.
 • Få hjälp med idéer och inspiration för dina skrivprojekt.
 • Be om exempel på olika textgenrer om du är osäker på hur du ska skriva fram en text. 
 • Få hjälp med stavning, grammatik, och textstruktur.
 • Använd GenAI för översättningar.
 • Förbättra din skriftliga och muntliga förmåga genom simuleringar och övningar.
 • Träna inför tentamen och examinationer. Mata in text och få frågor tillbaka. Be GenAI-verktyget att agera som coach så den inte ger dig svaren.

GenAI och källkritik

Att vara källkritisk är en förmåga du behöver besitta i många olika situationer. Vid användning av GenAI-verktyg är det viktigt att fundera på om de svar du får på dina prompter är sanna. När du får svar från GenAI försök se igenom möjliga språk- och faktafel eller skeva värderingar.

Intresserad att redan nu komma igång med GenAI? Som student på Högskolan Väst har du tillgång till CoPilot.

 

 

Senast uppdaterad