Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gå direkt vidare till att ansöka om riktat pedagogiskt stöd

Detta är vad du kan få hjälp med:

Anpassning vid tentamen/inlämningar

Vid tentamen/inlämningar kan du få vissa anpassningar såsom exempelvis längre tid, möjlighet att sitta i mindre sal mm.

För anpassning vid salstentamen är det du som student som ansvarar för att inför varje salsskrivning själv anmäla det stöd du har fått beslutat och önskar att få. 

Vid hemtentamen/inlämningar ansvarar du som student för att i god tid inför kursstart ta kontakt med ansvarig lärare/examinator på kursen för att förhöra dig om möjligheten till rekommenderad anpassning. Det är alltid ansvarig kursansvarig/examinatior som beslutar om en eventuell anpassning på aktuell tentamen.

Du hittar mer information om anpassning vid tentamen.

Anteckningsstöd

Om du upplever att det är svårt att lyssna på föreläsningar och samtidigt skriva anteckningar kan en kurskamrat vara till hjälp och anteckna åt dig. Kurskamraten får ersättning för merarbetet att skriva rent, kopiera och dela anteckningarna till exempel via mail. 

Intresserad av att bli anteckningsstöd?

Mentor

Om du på grund av din funktionsnedsättning har svårt att strukturera och planera dina studier kan du få stöd av en mentor. Mentorn kan vara en student som har läst några terminer på sin utbildning, men det finns inga krav på att mentorn läser samma program som du. 

Intresserad av att blir mentor?

Föreläsningsmaterial

Du som student kan själv fråga läraren om du kan få ta del av powerpoint-presentationer eller eventuella föreläsningsanteckningar att använda som inläsningsmaterial.

Anpassad kurslitteratur

Har du en funktionsnedsättning som gör att det är utmanande att läsa kurslitteraturen? Kontakta funka@hv.se för mer information och utredning om du är berättigad till talbokskonto. 

Talsyntes (TorTalk)

TorTalk är en programvara för talsyntes som du kan använda dig av för att få all text på skärmen uppläst. Talsyntesen finns installerad på högskolans alla datorer och som student kan du installera det på din egen dator. OBS! För att inte få någon kostnad för programmet vid nedladdning måste du gå via länken ovan.

Stödprogram vid skrivande (Stava Rex, Spellright, Saida)

Dessa programvaror kan du använda när du skriver. Stava Rex (sv) och SpellRight (eng) är rättstavningsprogram och Saida (sv) ger dig förslag på ord.

Programvarorna finns installerade på högskolans alla datorer och som student kan du installera dem på din egen dator. OBS! För att inte få någon kostnad för programmen vid nedladdning måste du gå via länken ovan.

Resursrum

På högskolan finns det ett resursrum (D239) i biblioteket. För att få tillgång till rummet kontaktar du någon samordnare och bokar sedan rummet själv via http://schema.hv.se/ . Du måste aktivera ditt Västkort varje gång du ska in i rummet.

Bokningsregler:

  • Resursrummet är endast för enskilt arbete.
  • Du får boka Resursrummet som längst två veckor fram i tiden.
  • Du får boka max fyra pass (fyra timmar) per dag och som mest tolv timmar under en tvåveckorsperiod.
  • Om rummet inte tagits i anspråk 15 min in på den bokade tiden är det öppet för andra att använda.

De programvaror som finns är

  • Stava Rex
  • SpellRight
  • EasyReader
  • TorTalk
  • Screen Ruler

Om programvaran inte fungerar så anmäler du det till funka@hv.se

Läs mer om hur det är att studera med dyslexi

Kontakt


Maria Erlander

Maria Erlander Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
maria.erlander@hv.se

Karin Andreasson

Karin Andreasson Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
karin.andreasson@hv.se

Sofia Bramfors

Sofia Bramfors Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Studiehandledare, Academic study coach
sofia.bramfors@hv.se

Stöd för funktionsnedsättning

account_circle Högskolan Väst erbjuder riktat pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning.
funka@hv.se
Senast uppdaterad