Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ett planerat servicefönster inträffar alltid samma tid. Genom att ha servicefönster underlättar man planeringen av underhållsarbetet samtidigt som man ger användarna möjlighet att planera sitt arbete inför ett driftstopp och därmed minska påverkan av stoppet.

Det är vanligt att förlägga servicefönster till tid utanför normal arbetstid för att orsaka så små störningar som möjligt för verksamheten.

Service & IT-avdelningens servicefönster

För att kunna tillhandahålla en IT-infrastruktur med hög tillgänglighet, säkerhet och stabilitet, krävs ett löpande arbete med systemförvaltning och underhåll.

Så kallade servicefönster är en viktig del av detta support- och underhållsarbete.

Vi har servicefönster varje onsdag 16:30-23:00.

Under servicefönstren kan det förekomma:

  • Uppdateringar och uppgraderingar av servrar och system, nya releaser och teknisk service m.m. Systemansvariga kontrollerar funktionaliteten torsdag morgon. Detta innebär att det kan förekomma kortare avbrott i våra levererade tjänster såsom, t ex hemkatalog, trådlöst nät och Canvas.
  • Uppdateringar av klient-datorer (det vill säga student- och personal-datorer). Omstart av datorn kan förekomma.

Vi har även ett mindre servicefönster varje onsdag morgon före kl 8:00. Detta ska inte orsaka några störningar.

Eventuell ytterligare information om servicefönster och andra planerade driftsavbrott meddelas  på hv.se/student.

Vid oplanerade driftstopp lämnas information via Servicecenter och hv.se/student under förutsättning att detta är möjligt. Information kan också ges via Facebook och Twitter.

Kontakt


Servicecenter

account_circle Samordnad service för hela högskolan. Servicecenter finns i entréplan i hus G och erbjuder service och stöd till studenter, besökare och medarbetare vid Högskolan Väst.
servicecenter@hv.se Huvudentré
Senast uppdaterad