Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fyll i ansökningsblankett/er, blanketter och ifyllningsguide hittar du längst ner på sidan. Bifoga de handlingar som bekräftar din ansökan och synliggör dina kunskaper och färdigheter.

Skicka ansökan till Examen, examen@hv.se alternativt via post: Högskolan Väst Examen 461 86 Trollhättan.

Beslutet om tillgodoräknande skickas till dig via post när ärendet är prövat. Om beslutet godkänns registreras det in i Ladok.

En kurs som redan har tillgodoräknats kan inte användas till ett nytt tillgodoräknande i en annan kurs som ska ingå i samma examen. Tillgodoräknande av hel kurs betygsätts inte vid Högskolan Väst. Tänk på att studiemedel inte betalas ut för tillgodoräknad kurs/poäng. Du meddelar själv alla förändringar till CSN.

Med anledning av situationen med Corona har vi för närvarande förlängda handläggningstider på tillgodoräknande. Handläggningstiden är nu cirka  10 veckor.

Avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för Högskolan. För ytterligare information se nedan dokument Riktlinjer för tillgodoräknande längst ned på sidan.

Gällande Reell kompetens
Om det handlar om tillgodoräknande för yrkesverksamhet kan du vända dig till våra kartläggare för att få hjälp med den processen.

Du som läser inom Lärarlyftet har möjlighet till validering för tillgodoräknande via systemet Valda som du hittar här. 

Vi hanterar personuppgifter

När du kontaktar examensenheten kan vi komma att behöva dina personuppgifter, exempelvis personnummer, anteckningar om tidigare studier, yrkeserfarenhet mm. Alla data som kan kopplas till dig som person hanteras enligt dataskyddslagen (GDPR).

Läs mer om GDPR och hur vi hanterarar dina personuppgifter på Högskolan Väst. 

Senast uppdaterad av Anita Eriksson