Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst erbjuder riktat pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. Behovet av hjälp bedöms individuellt med hänsyn till funktionsnedsättningens art och undervisningens upplägg. En förutsättning för att få stöd är att du genom intyg, utredning eller diagnos kan styrka att du har en varaktig funktionsnedsättning. 

Drop in - på campus eller digitalt via Zoom

Här kan du möta samordnarna om du har frågor kring riktat pedagogiskt stöd vid högskolestudier.

DROP-IN ÄR NU STÄNGD OCH ÖPPNAR ÅTER VECKA 36!

Måndagar och onsdagar klockan 12:00-12:30. 

På campus i G-korridoren på plan 2 eller digitalt via Zoom.

 

 


Vad är en funktionsnedsättning? 

Funktionsnedsättning definieras som: varaktiga, fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå (Diskrimineringslagen, 2008:567)

Exempel på funktionsnedsättningar:

ADHD
Autismspektrum
Dyslexi
Psykisk ohälsa
Synnedsättning
Hörselnedsättning

Riktat pedagogiskt stöd under dina studier

Tanken med det riktade stödet är att du som student eller doktorand ska kunna studera på så lika villkor som möjligt. Stödet ska kompensera för utmaningar i studiesituationen som funktionsnedsättningen för med sig. 

Vid tillfällig skada eller sjukdom har du inte rätt att få stöd för funktionsnedsättning. I sådant fall bör du höra av dig till din institution för möjlighet att få stöd utifrån dina behov

Exempel på riktat pedagogiskt stöd

  • Anpassad salstentamen
  • Anteckningsstöd
  • Mentor
  • Talböcker
  • Programvaror

Här hittar du mer information om riktat pedagogiskt stöd och hur du ansöker

Ansök om riktat pedagogiskt stöd i Nais

Klicka här: Ansök om riktat pedagogiskt stöd

Stöd vid VFU

När din utbildning innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skiljer sig förutsättningarna och miljön på din VFU-plats från den du möter på högskolan. Om du har särskilda behov utifrån din funktionsnedsättning behöver du därför i samband med din utbildnings start kontakta den person på utbildningen som är programansvarig/ VFU-ansvarig, samt samordnaren för studenter med funktionsnedsättning, så att din verksamhetsförlagda utbildning kan planeras på bästa sätt.

Saknar du intyg

Om du upplever hinder i din studiesituation men saknar intyg, kan du kontakta någon samordnare för att diskutera hur du kan lägga upp dina studier. Utan intyg finns ingen rättighet till anpassningar, men det kan ändå finnas saker som underlättar i studierna.

Skicka inte känslig information i e-post! 

Tänk på att du inte skickar några känsliga uppgifter eller intyg till oss via e-post. Kommunikation via e-post till högskolan är en offentlig handling.

Alla data som kan kopplas till dig som person hanteras enligt dataskyddslagen (GDPR).

Läs mer om GDPR och hur vi hanterar dina personuppgifter på Högskolan Väst.

Du behöver godkänna kakor

Marknadsföringskakor behöver godkännas för att du ska kunna visa denna resurs.

Kontakt


Maria Erlander

Maria Erlander Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
maria.erlander@hv.se

Karin Andreasson

Karin Andreasson Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
karin.andreasson@hv.se

Sofia Bramfors

Sofia Bramfors Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Studiehandledare, Academic study coach
sofia.bramfors@hv.se

Stöd för funktionsnedsättning

account_circle Högskolan Väst erbjuder riktat pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning.
funka@hv.se
Senast uppdaterad