Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Du behöver godkänna kakor

Marknadsföringskakor behöver godkännas för att du ska kunna visa denna resurs.

Mentor

Att vara mentor är ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du hjälper en student att strukturera, planera och genomföra sina studier.

Vad gör en mentor?

Som mentor fungerar du som ett bollplank i studierelaterande frågor. Din roll handlar om att stötta och skapa motivation hos studenten och du hjälper till att sortera och prioritera bland uppgifter. Du lär ut studieteknik och tillsammans skapar ni verktyg och förutsättningar för att studenten ska klara studierna på egen hand. Behov av stöd kan variera beroende på vilken student du är mentor för, tillsammans utformar ni ramar för samarbetet. Ert samarbete ska bygga på en nyfikenhet och respekt för varandras förutsättningar och möjligheter.

Vem kan bli mentor?

Viktiga egenskaper hos en mentor är intresse för människor, engagemang, förmåga att inspirera och att vara flexibel. Du ska ha kommit en bit i din egen utbildning men det finns inga krav på specifik ämneskunskap.

Anteckningsstöd

Att vara anteckningsstöd innebär att du hjälper en medstudent att ta anteckningar vid föreläsningar, laborationer, seminarier och redovisningar.

Vad gör anteckningsstöd?

Som anteckningsstöd tar du anteckningar vid undervisningstillfällen till en student som läser samma kurs som du. Anteckningarna ska överlämnas i nära anslutning till anteckningstillfället. På så sätt kan studenten själv komplettera och bearbeta anteckningarna och du har fortfarande anteckningstillfället färskt i minnet.

Vem kan bli anteckningsstöd?

Viktiga egenskaper hos dig som är anteckningsstöd är att du är noggrann och strukturerad, du gillar att arbeta utifrån en tydlig struktur. Du ska ha hög närvaro vid undervisningstillfällen och vara flexibel.

Fördelar för dig som har uppdrag som mentor eller anteckningshjälpare

För uppdragen får du en viss ersättning men i övrigt är de stora vinsterna två: du hjälper en studiekamrat och du som mentor och anteckningshjälpare hjälper även dig själv genom att strukturera och planera upp dina studier. Du bidrar till att ni tillsammans utvecklar den studiesociala miljön på din utbildning och tillsammans kan nå bra studieresultat

Att vara mentor och/eller anteckningsstöd är ett givande, meriterande och avlönat extraarbete som spetsar ditt CV!

Ansök nu!

Dessa uppdrag har du möjlighet att söka under hela läsåret. Störst behov finns i början av varje läsperiod. Du gör en ansökan via länken nedan och sedan kommer någon av oss samordnare att kontakta dig för vidare diskussioner om din profil överensstämmer med efterfrågade uppdrag.

Annonserna hittas på sidan Lediga jobb

Kontakt


Maria Erlander

Maria Erlander Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
maria.erlander@hv.se

Karin Andreasson

Karin Andreasson Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
karin.andreasson@hv.se

Sofia Bramfors

Sofia Bramfors Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Studiehandledare, Academic study coach
sofia.bramfors@hv.se

Stöd för funktionsnedsättning

account_circle Högskolan Väst erbjuder riktat pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning.
funka@hv.se
Senast uppdaterad