Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Under 2021 kommer inte Västsvenska sparbanksstiftelsens stipendium delas ut, men man hoppas på att kunna göra detta 2022 igen istället.

Regler för tilldelning av Västsvenska Sparbankssiftelsens Stipendium 2020.

Västsvenska Sparbanksstiftelsen har avsatt 50 000 kr för högskolan att tilldela studenter som rest utomlands inom ramen för sin utbildning. Medlen ska fördelas som 10 stipendier om 5 000 kr vardera.

Högskolan avser fördela fem stipendier för resor och utbyten som är längre än 8 veckor och fem stipendier för resor och utbyten som är kortare än 8 veckor. Om det är färre än fem sökande i en kategori flyttas medlen automatiskt till nästa kategori. Företräde för studenter på kandidatnivå men även Magisternivå studenter är välkomna att söka.

Studenter som gjort en studie eller praktikperiod utomlands under 2019 eller 2020 och som inte haft någon annan form av finansiering från Högskolan Väst kan söka.

Man åtar sig att vid eventuell tilldelning vara på plats för mottagande vid avslutningshögtid och man förväntas att berätta lite kort om sin erfarenhet.

En ansökan ska vara i tid inkommen och innehålla följande för att räknas som behörig till ett stipendium:

  1. Ett personligt brev – max 2 A-4 sidor. Studenten förväntas berätta om sitt utbyte/sin resa så att man kan se kopplingen till utbildningen och eventuella AIL inslag och perspektiv.
  2. Utdrag ur studieregister (Ladok) där avklarade poäng vid Högskolan Väst framgår.

Urvalet baseras på dessa två kriterier.

En stipendiekommitté granskar och beslutar om tilldelning. Kommittén består av Sparbanksstiftelsen Västs representant, Prorektor, studentkårsrepresentant och för uppdraget utsedd handläggare.

Stipendierna utlyses på högskolans webb och sista ansökningsdatum är 30 april 2020.

OBS! Ansökan är stängd.

 

Alla studenter meddelas resultatet av sin ansökan.

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen