Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Du har även möjlighet att tentera inom två dagar före ordinarie tentamenstillfälle, det blir då en annan version av samma tentamen.

Här hittar du all information du behöver för att ansöka om att få tentera på annan ort:

Kontakta det lärosäte eller lärcentrum där du önskar skriva din salstentamen. Du lämnar uppgifter om datum och tid för tentamen så att de kan undersöka om de kan ta emot din förfrågan.

Information som skall lämnas till anordaren om Högskolan Väst är:

Högskolan Väst

Studieadministration

Tentamenssamordningen

Gustava Melins Gata 2

461 32 Trollhättan

e-post: tentamen@hv.se

Minimikravet på anordnaren är att de har övervakning i sal samt att enbart godkända hjälpmedel används.

Om du har rätt till pedagogiskt stöd (Nais) är du själv ansvarig att höra med det lärosäte eller lärcentrum som du skall skriva hos om de kan tillgodose det.  

Kontaktuppgifter till anordnaren skall även förmedlas till tentamenssamordningen på Högskolan Väst på mailadress tentamen@hv.se. I mailet uppger du att det handlar om att du vill tentera på annan ort samt följande information:

  • Ditt för- och efternamn
  • Ditt personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)
  • Din e-postadress
  • Anordnarens namn (lärosäte, lärcentrum)
  • Kontaktpersonens namn på skrivplatsen
  • Kontaktpersonens mailadress
  • Kontaktpersonens telefonnummer

Förfrågan om att skriva salstentamen hos ett lärosäte eller lärcentra skall göras innan du anmäler dig till tentamenstillfället i Ladok för student.

Ansökan om salstentamen på annan ort ska göras till Högskolan Väst senast två veckor innan tentamenstillfället.

Studenten står för eventuella kostnader som kan uppstå i samband med tentamen på annan ort.

Godkända anordnare:

  • Högskolor, universitet, svenska myndigheter och lärcentrum.
  • Svenska kyrkan, svenska ambassaden och svenska skolor som är godkända anordnare.

Vi godkänner enbart de lärcentrum som ingår i nätverket Nitus.

Högskolan Väst sköter kontakten med anordnaren och ser till att de får tentamenstesen till den angivna dagen. Detta sker några dagar innan tentamenstillfället.

Om du får förhinder så skall du avanmäla dig till både anordnare och i Ladok för studenter.

Efter tentamen så skickar anordnare din skrivna tentamen till tentamenssamordningen på Högskolan Väst.

Tänk på att processen kan ta tid så var ute i god tid!

Senast uppdaterad