Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas studerande, som

  • har ett slutbetyg från förutvarande Göteborgs- och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgångar i vetenskapliga studier.

Stipendiet utgör för närvarande 15.000 kronor och beräknar att dela ut ca 100 stipendier.

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och har för avsikt att examineras vid statlig högskola eller universitet i Sverige samt Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. En studerande kan endast erhålla stipendiet en gång.

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag av vederbörande universitets/högskoleenhet eller den organisation som universitets/högskoleenheten bestämmer.

Ansökan görs på särskild blankett som finns att ladda ned på hvitfeldtskastiftelsen.se/ustipendier.htm

Ifylld ansökan skickas till registrator@hv.se senast 19 oktober.

OBS! Datum på blanketten är ett annat datum som gäller för när stiftelsen skall få ansökningarna tillhanda.

Mer information: hvitfeldskastiftelsen.se 

Senast uppdaterad