Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är SI?

Den svenska benämningen för SI (supplemental instructions) är "samverkansinlärning" och bygger på självständigt och kollektiv lärande. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom ett utbyte av tankar och idéer mellan studenterna.

Hur funkar ett SI-pass?

SI erbjuds i kurser som upplevs svåra. De leds av en erfaren student som tidigare gått kursen, en så kallad SI-ledare, som har gått en särskild utbildning för uppdraget. Upplägget är att studenter samlas i mindre studiegrupper utanför ordinarie schema för att diskutera och utveckla tankar och resonemang kring centrala begrepp och teorier i kursen. SI-ledarens roll är att guida studenterna genom kursens studiematerial och att utveckla nya inlärningssätt. SI är en flexibel studiemiljö där upplägg och innehåll varierar utifrån gruppens behov och där du som student har möjlighet att påverka!

Vad får du ut av SI?

SI hjälper dig att utveckla strategier och studieteknik för att klara studierna på ett bättre sätt. Genom diskussionsövning får du en djupare kunskap och bättre förståelse för vad du studerar och du utvecklar ett kritiskt förhållningssätt och förmåga till problemlösning.

Vilka Kurser finns med SI-pass?

Om det går SI-pass i din kurs så ligger det inlagt i ditt kursschema.

Intresserad av att bli SI-ledare?

Rekrytering och utbildning av SI-ledare sker under vårterminen.

Mer information hittar du på vår sida om SI-ledare

Kontakt


Senast uppdaterad av Elin Behrns