Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hos oss på Akademiskt språk kan du få hjälp med akademisk läsning, med ditt akademiska skrivande eller med muntliga presentationer genom bokad handledning, eller genom att delta på någon av våra föreläsningar eller workshoppar. Du kan också läsa mer om läsning, skrivande och retorik i vår Läs- och skrivguide.

Är du lärare? Läs mer om vad Akademiskt språk kan erbjuda dig.

Handledning

Akademiskt språks handledning är stängd v. 27-31.

Akademiskt språk erbjuder handledningar i läsning, skrivande och retorik. Boka handledning.

Behöver du stöttning i hur du ska planera och lägga upp dina studier? Läs mer och boka en tid för studiehandledning

 

Akademiskt språks läs- och skrivguide

Här är: Akademiskt språks guide till läsande, skrivande och retorik. I guiden hittar du information om:

 • Läsning av akademiska texter. 
 • Akademiskt  skrivande. 
 • Språket i akademiska texter. 
 • Retorik för att planera dina muntliga presentationer bättre. 

För lärare

Vill du samarbeta med Akademiskt språk på din kurs eller på ditt program? Hör av dig till kontaktpersonen för din institution:

Vi erbjuder föreläsningar och workshoppar om läsning, skrivande och retorik/presentationsteknik. Vi planerar gärna tillsammans med er lärare för att på bästa sätt anpassa undervisningen för aktuell studentgrupp. Målet är att öka studenternas akademiska litteracitet. Några exempel på vad vi erbjuder är: 

 • Introduktionsföreläsning
  Om skrivprocessen, struktur, stil och språk i akademiskt skrivande. 
 • Introduktionsföreläsning
  Om läsning, kopplat till kurslitteratur eller vetenskapliga artiklar
 • Workshop om skrivande 
  Kopplat till texter skrivna under kursen. Ofta granskning av egen eller annans text. Fokus på struktur, stil, språk och referenser.
 • Workshop inför examensarbetet 
  Samarbete med bibliotekarier med fokus på sökning, referenser och språk 
 • Föreläsning  inför framläggning av examensarbete
  Presentationsteknik med tips för opponeringen       

Inför en kurs

Du kan importera vår modul med fyra filmer om vetenskapligt skrivande, samt Akademiskt språks film om retorikens grunder, till din kurs från Canvas Commons. Sök på "Språkvingen".

Länka gärna till denna sida också.

Du behöver godkänna kakor

Marknadsföringskakor behöver godkännas för att du ska kunna visa denna resurs.

Kontakt


Jenny Antonsson

Jenny Antonsson Universitetsadjunkt
jenny.antonsson@hv.se

Anette Ask Johannesson

Anette Ask Johannesson Universitetsadjunkt
anette.ask-johannesson@hv.se

Carina Carlund

Carina Carlund Koordinator
carina.carlund@hv.se

Jenny Edlund

Jenny Edlund Universitetsadjunkt
jenny.edlund@hv.se

Daniel Jakobsson

Daniel Jakobsson Skrivhandledare på bibliotek
daniel.jakobsson@hv.se

Hanna Nordlander

Hanna Nordlander Universitetsadjunkt
hanna.nordlander@hv.se

Elisabeth Näverå

Elisabeth Näverå Bibliotekarie
elisabeth.navera@hv.se

Maria Persson

Maria Persson Skrivhandledare på bibliotek
maria.persson@hv.se

Rebecka Sverker

Rebecka Sverker Bibliotekarie handledare Akademiskt språk, SI-metodhandledare
rebecka.sverker@hv.se
Senast uppdaterad