Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Omexamination

Om en kurs upphör eller får en ny kurskod erbjuds tre omexaminationstillfällen utöver de två ordinarie examinationstillfällena som ges i samband med kursen. Det sista omexaminationstillfället måste ligga minst ett år efter det sista ordinarie examinationstillfället i anslutning till kursen. 

Det åligger dig som student att ta reda på när de tre sista tillfällena ges.

Anmälan till de tre sista Omexaminationstillfällen


Tentamen

Om examinationstillfället som du vill delta i är i form av en tentamen ska du anmäla dig till tillfället i Ladok för studenter. Det ska göras när anmälan är öppen (25 till och med 8 dagar före tentamenstillfället).  

Mer information om vad som gäller vid tentamen hittar du här.

Övriga examinationsformer

Vid övriga examinationsformer bestämmer kursansvarig om studenterna ska anmäla sig till tillfällena i förväg eller inte. Du behöver därför vara noga med att ta reda på vad som gäller för det tillfälle som du vill delta i. Du hittar vad som gäller för tillfället genom att titta i kurs-schemat (se nedan).

Datum för de tre sista omexaminationstillfällena

Här finns en lista över kurser som upphör eller byter kurskod. Du hittar examinationsdatumen genom att klicka på länken till KronoX och söka på kurskoden.

KronoX https://schema.hv.se/

Senast uppdaterad