Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

en person som står framför ett fönster och ett träd

Hur har det fungerat för dig att studera med dyslexi?

När jag började skolan hade jag jättesvårt att göra det som alla andra kunde, att läsa och att skriva. Jag upplevde det som att skolan sa att det var mitt fel. Något som påverkade min självkänsla i extremt negativ utsträckning. 

Så under mina tidiga skolår hade jag det väldigt jobbigt. Stödet jag fick kom hemifrån. Att mamma utmanade mig att läsa och att skriva, att vi övade så ofantligt mycket, är det som gjort att mina läs- och skrivförmågor har förbättrats och förbättrats. Hade mamma inte varit där och tvingat mig framåt hade jag nog undvikit skolan. 

På gymnasiet var det första gången någon på skolan erkände att jag hade problem. Jag fick nu hjälp även av skolan (som tillgång till ljudböcker och extra provtid) vilket gjorde att det blev betydligt lättare att studera. Jag fick fortfarande lägga ner mycket tid på att plugga, men det hjälpte mig att klara mig själv.

Vilken typ av stöd har du fått?

Efter gymnasiet började jag studera på universitetet, ett steg som jag var väldigt nervös för. Men i och med att jag arbetat fram en bra studieteknik så var steget till högre studier inte så farligt.

När jag började på universitetet så kunde jag också, tack vare min dyslexi-diagnos, få tillgång till de hjälpmedel de hade att erbjuda. Jag använde ljudböcker, anteckningsstöd och förlängd tid på tentor. Och det finns fler typer av stöd att få om man behöver. 

Råd till andra med dyslexi som funderar på högskolestudier?

Det viktigaste för att klara av studierna är att ha en studieteknik som passar en själv, att identifiera hur man lär sig. Och försöka få koll på vad man faktiskt behöver för hjälp, om man t.ex. behöver extra tentamenstid. 

Ofta har man uppfattningen om att man ska sitta rakt upp och ner, läsa boken från pärm till pärm och sedan magiskt kunna allt som stod i den. Det är för de allra flesta inte fallet (och inte så roligt heller). Istället finns det oändligt många sätt att göra saker på – exempelvis genom att diskutera med kamrater eller forskare eller använda ljudböcker. Och hur sammanfattar man saker? i ord, i berättelse, i bilder?

Tiden man lägger ner på högre studier handlar inte bara om att studera inför ett framtida yrke utan även om att ha roligt och att utvecklas som människa. Vad är bättre än att lära känna sig själv både studiemässigt och personlighetsmässigt?

Våga gå utanför din komfortzon! Hur ska man kunna bli bättre och hur ska ens liv kunna förbättras om man inte omfamnar det och går in i saker som gör en rädd?

Lästips!

”The Happiness Trap” eller ”Lyckofällan” på svenska, skriven av Russ Harris är en bok som hjälpt mig mycket.

Vad är dyslexi - Olle berättar

Dyslexi är att man har svårigheter att koppla ihop olika ljud och olika tecken/symboler, t.ex. om man ser bokstaven ”G” kan det vara svårt att förstå hur denna ska uttalas och låta. Sedan när man kombinerar massa symboler med varandra blir det betydligt mer komplicerat, t.ex. istället för bara ett ”G” så kan vi ha ordet ”gammal” eller "gärna", hur skulle detta låta?

Denna svårighet är något som man har med sig sen man föddes, det kommer från ens föräldrars gener, på ett liknande sätt som ens ögonfärg gör. Om man har dyslexi eller inte är alltså bortom ens kontroll, vilket är viktigt för att inse att dyslexi inte är ”mitt fel”.

Dessa gener man då fått från sina föräldrar påverkar sedan en liten sak i hjärnans utseende. Vissa av de kopplingar man har in hjärnan är inte fullt lika starka som de är hos andra normalt läsande människor. Det är just denna aspekt som är själva dyslexin, detta som ger en ens svårigheter.

 Om man vill få större muskler så vet vi alla att man behöver träna musklerna, på ett liknande sätt fungerar hjärnan. När vi ska bli bättre på saker som rör hur hjärnan fungerar (som förstå ett språk, ta till oss musik, att läsa och annat) så gör vi det genom att vi övar, anstränger oss och utsätter oss för det, går utanför vår bekvämlighetszon. På samma sätt är det med dyslexi, genom att vi övar på att läsa och att skriva så kommer vi bli bättre på det. Även om man föddes med dyslexi kan man klara sig bra.  

Senast uppdaterad