Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kvinna med rött hår sitter vid datorn

Om utbildningen

Högskolan Väst bedriver Sveriges största uppdragsutbildning till fastighetsmäklare i samarbete med Folkuniversitetet.

Utbildningen utgår från Fastighetsmäklarinspektionens krav

Mäklarbranschen regleras av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), den myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare.

Enligt FMI:s bestämmelser krävs det både teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola och praktik för att kunna bli fastighetsmäklare med fullständig registrering. Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng.

Utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp utgår ifrån FMI:s krav på huvudsakligt innehåll och fördelning och innehåller allt från specialiserade kurser inom de områden som är specifika för fastighetsmäklare till allmänna kurser i juridik och företagsekonomi.

Sammantaget är utbildningens innehåll slagkraftigt och väl avvägt för att ge deltagaren en stabil kunskapsbas i sin yrkesutövning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma, till exempel medarbetare i fastighetsmäklarföretag, banker och fastighetsbolag.

Förkunskaper

I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som utser deltagaren och bestämmer vem av sina medarbetare som ska gå utbildningen och som anses ha tillräckliga förkunskaper för att ta sig an utbildningen. Vi rekommenderar dock arbetsgivare att nominera medarbetare med minst två års relevant erfarenhet.

Det finns inga formella behörighetskrav för att en sökande ska antas men det är viktigt att deltagaren har kapacitet att bidra med sina erfarenheter i utbildningen och att deltagaren klarar av att bedriva studier på högskolenivå. Vi rekommenderar allmän behörighet för högskolestudier, men utbildningen är även relevant för deltagare som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Utbildningsstarter

Utredningen som Institutionen för Ekonomi och IT har tillsatt har landat i beslutet att uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare 120 hp läggs ner dvs. att inte anta fler deltagare till den uppdragsutbildningen framöver.

Utbildningens omfattning

Utbildningen pågår under 24 månader och medför heltidsstudier. Utbildningen vilar på en progressionstanke vilket gör att kurserna behöver läsas i en viss ordning.

Utbildningen ges på distans. Undervisningen består bland annat av föreläsningar som ges digitalt i realtid, digitala seminarier och workshops samt förinspelat undervisningsmaterial i form av till exempel poddar. Föreläsningar och seminarier ger möjlighet för deltagarna att interagera med lärare och ställa frågor och få stöd i sitt lärande. Vidare kan deltagarna skaffa sig en uppfattning om sitt lärande genom att exemplevis göra quiz under kursernas gång. Utbildningen kräver stort eget ansvar från deltagaren och en förutsättning är aktivt deltagande vid samtliga lärmoment. 

Lärare på utbildningen

Högskolan Väst och Folkuniversitetet har lärare som tillsammans har en både bred och djup ämneskunskap samt gedigna pedagogiska färdigheter och en pedagogisk samsyn. De har erfarenhet av att undervisa varierade grupper av studenter och deltagare på olika nivåer och är vana att anpassa sin undervisning efter olika gruppers behov. Förutom Högskolan Västs egna lärare så kan externa lärare och praktiker från näringslivet komma att hålla i vissa undervisningsmoment. Lärarlaget jobbar nära tillsammans i utvecklingen av utbildningen i stort och kurserna mer specifikt för att skapa progression och en röd tråd.

Senast uppdaterad