Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I kursen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom retorik, framställande av presentationsmaterial och pedagogiskt ledarskap. Under kursen kommer du bland annat genomföra en minilektion med återkoppling på ditt framförande samt ge respons till andra kursdeltagares presentationer och material, allt i syfte att utveckla din undervisningsskicklighet.

Schematillfällen

Då kursen har obligatoriska moment är det viktigt att du tillser att du har möjlighet att delta på samtliga av kursens schemalagda moment innan du skickar in din ansökan.

Datum HT24:

  • 6 september, kl 11-15
  • 13 september, kl 11-15
  • 20 september, kl 11-15
  • 27 september, kl 10-15

Förutom ovanstående datum tillkommer även bokningsbar handledningstid om en timme under måndag eller tisdag vecka 39.  

Faktaruta

Kursperiod

Vecka 36 - 40

Sista ansökningsdag

4 augusti 2024

Omfattning

40 timmar

Undervisningstakt

25%

Kursplan

Senast uppdaterad