Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Foto på ett tangentbord

Det är också en möjlighet för Högskolan Västs forskare att presentera och involvera skolverksamhet i forskning. De kommunala företrädarna kan, utifrån sin vardag ha presentationer med ”best practise” vid nätverksträffarna.

På längre sikt är målet att skapa en arena för samproduktion. Samproduktion kan gälla såväl forskningssamarbete, utbildningsinsatser och kompetenshöjande insatser allt med en tydlig nyttoaspekt för alla inblandade parter. Samproduktion innebär också ett delat ansvar mellan Högskolan Väst och kommunerna gällande såväl nätverkets innehållsliga aspekter som finansiering.

FORMER FÖR NÄTVERKSTRÄFFAR

Medlemmarna träffas 2-3 halvdagar per år på Högskolan Väst samt en lunch-till-lunch hos värdkommun.

AKTIVITETER

Vid nätverksträffarna ägnas en del av tiden till att initiera insatser för kunskapsutbyte, forskning och kompetensutveckling i syfte att utveckla kvaliteten av IKTområdet i förskola, skola och högskola. Forskare från Högskolan Väst samt externa föreläsare kan också vara med på delar av träffarna.

NÄTVERKETS PARTER

Nätverket utgörs i dagsläget av 8 st kommuner inom Fyrbodal; Lysekil, Munkedal, Tanum, Färgelanda, Dals-Ed, Strömstad, Orust och Sotenäs, och Kunskapsförbundet Väst samt Högskolan Väst.

Bli medlem i FIKA

Överenskommelse IKT-nätverket 

Anmälningsformulär

Kontaktperson


Lars Johansson

Lars Johansson Avdelningschef
lars.johansson@hv.se

Emma Norberger

Emma Norberger Ikt-pedagog
emma.norberger@hv.se
Senast uppdaterad