Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Baserat på erfarenheter och sammanställd utvärdering av föregående programperiod för arbetet med jämställdhetsintegrering, samt på resultat från de undersökningar och studier som genomförts har Högskolan Väst identifierat följande prioriterade områden att arbeta med under den kommande perioden:

  • En arbets- och studiemiljö fri från genusbaserad utsatthet: trakasserier, kränkningar och sexuella trakasserier
  • En jämställd fördelning av makt, resurser och möjligheter
  • En jämställd utbildning och forskarutbildning
  • Stödjande processer och verktyg för att möjliggöra förändring

För att ytterligare stärka systematiken i och effekten av arbetet är det väsentligt att kontinuerligt föra in jämställdhetsfrågor och -metodik i de olika utvecklingsprojekt som pågår eller startas vid lärosätet. Det gäller såväl högskolegemensamma som mer avgränsade eller lokala projekt. Under kommande JiHU-period handlar det primärt om följande projekt:

  • Utformning av kompletta akademiska miljöer (inkludering av forskning och utbildning)
  • Högskolans ledarskapsutveckling
  • Campusutvecklingsprojektet och Societal Impact Hub
  • Breddad rekrytering och breddat deltagande (inkluderande undervisning)
     

Här hittar du planen i sin helhet:

Inriktning för Högskolan Västs arbete med jämställdhetsintegrering 2023-2025.pdf
Senast uppdaterad