Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Med elektroniska fakturor avses i denna lag fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla dem automatiskt och elektroniskt. En PDF- faktura är inte en sådan faktura.

Mer information om obligatorisk faktura till offentlig sektor finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG:s) webbsida Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor. 

Lagen finns att läsa här: Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

 

Fakturan ska vara utställd till Högskolan Väst

Fakturaadress:

Högskolan Väst

461 86 TROLLHÄTTAN

Organisationsnummer:

202100-4052

Momsregistreringsnummer/VAT- nummer:

SE202100405201

Beställarreferens

Ska alltid finnas på fakturor till Högskolan Väst och ska uppges av köparen vid beställning. Det finns ett fält i fakturasystemen som är avsedd för kundens referens och det är viktigt att referensen anges där. Högskolan Västs beställarreferenser består oftast av 2-8 tecken och kan innehålla både bokstäver och siffror.

Högskolan Väst använder Visma Proceedos e-handelstjänst med systemleverantör Visma Commerce. Nedan information riktar sig till leverantörer som önskar ansluta sig för att skicka e-fakturor till Högskolan Väst. Det finns flera sätt på vilka vi kan ta emot e-fakturor från er:

1. Via PEPPOL


Elektroniska fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket.
Adress i PEPPOL: 0007:2021004052

Högskolan Väst kan ta emot e-fakturor i formaten:
- PEPPOL Invoice 5 A ver 2
- PEPPOL Creditnote 5A ver 2
- PEPPOL Billing 3.0
- Svefaktura 1.0

2.  Fakturaportalen


Denna lösning är kostnadsfri och passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. I Visma Proceedos fakturaportal registrerar man manuellt fakturorna som sedan skickas som e-faktura.

Vill ni börja använda fakturaportalen för att skicka e-faktura till oss mejlar ni ekonomi@hv.se och anger vilken mailadress ni vill använda för inloggning i systemet. Ni kommer då att få en länk med inbjudan till registrering i Supplier Center.

Om ni redan är anslutna till Supplier Center via någon annan kund så kan ni även skicka fakturor till Högskolan Väst.

Här finner ni användarmanual, support m.m:  https://www.supplier.proceedo.com

3.    Svefaktura med transportprofil Bas, ebMS-länk

Våra uppgifter:
E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår Partsidentitet (mottagarid): 2021004052 (vårt organisationsnummer)
GLN-nummer: 7300009037742
Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress (obs. ingen länkadress): www.proceedo.net/ebms/in/HV

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI webbplats.

4.    Svefaktura via operatör


Använder ni någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:
Inexchange
- Pagero
- Creditflow
- Tieto
- Evry
- Bankgirocentralen BGC
- Basware

 

Kontakta ekonomi@hv.se vid eventuella frågor

 

Senast uppdaterad