Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Innan du börjar skriva

 • Målgrupp. Skriv till din målgrupp. Tänk dig en person från målgruppen.

 • Syfte med sidan. Är det något läsaren ska göra efter att ha läst din information? Anmäla sig, fylla i ett formulär, kontakta någon, få vägledning i vardagen, rutin, steg-för-steg-instruktion etc.
  Exempel: www.hv.se/om-oss/kontakta-och-besoka

 • Samordna. Vilka andra ställen på högskolans webb kan beröras av din information? Finns det andra webbsidor som behöver ändras eller samordnas med dina sidor?

 • Upplägg. Hur mycket innehåll ska du ha med och i vilken ordning ska det komma? Börja brett på översiktliga sidor och smalna av/bli mer konkret på underliggande sidor. Använd max fyra nivåer i menyer.
  Exempel: www.hv.se/om-oss

När du skriver

 • När du skapar en ny sida som ska publiceras på den externa webben (det vill säga www.hv.se) ska mallen "Standardsida" normalt sett användas. Diskutera med huvudwebbredaktör om du andra behov.

 • Ska du publicera en sida på interna webben (www.hv.se/medarbetare) ska mallen "Standardsida för Portal" användas.

 • Sidans namn: Tänk på att ha ett unikt namn på sidan som sammanfattar sidans ämne eller innehåll. 
  Exempel på namnsättning av sidor: Söka till Högskolan Väst, Forskningsprojekt Lärande i och för det nya arbetslivet.

 • Ange alltid ditt redaktörsnamn längst ned på sidan "Senast uppdaterat av". Det går också ange ett avdelningsnamn, och koppla detta till en gemensam e-postadress som kan bevakas av flera på avdelningen. Till exempel "Senast uppdaterat av Servicecenter" (kopplat till e-postadressen servicecenter@hv.se). Kontakta webmaster@hv.se om du behöver hjälp med upplägg av avdelningsnamn.
  Exempel: www.hv.se/om-oss/organisation

 • Högskolans webb är responsiv och anpassad efter mobilt användande. Kontrollera därför hur sidan ser ut i såväl mobil som i dator.

 • Gör din sida överskådlig! Arbeta med rubrik, ingress och mellanrubriker och indelningar i stycken. Undvik sidor med korta textsnuttar som bara länkar vidare. 
  Exempel:  www.hv.se/arbetsintegrerat-larande/co-op/student-coop 

 • Börja alltid med det viktigaste genom ingressen. Den ska locka vidare till läsning. Cirka 200 tecken inklusive blanksteg. Ingressen finns i eget fält i EpiServer.
  Exempel: www.hv.se/lina
 • Använd endast foton/bilder när de är relevanta till texten och tillför något. Tänk på upphovsrätten.
  Exempel: www.hv.se/arbetsintegrerat-larande/vfu/vfu-for-lararutbildning/vad-ar-vfu

 • Du kan söka efter bilder i fliken Media i EpiServer. Använd bara bilder som har en bredd som är minst 960 px, om du ska lägga in en bild i innehållsytan (textytan). Ta gärna hjälp av en huvudwebbredaktör om du har frågor kring bilder och hantering av filmer.

 • När du vill lägga upp en ny bild: 
  1. Döp bildens filnamn till något som beskriver bilden. T ex "Ulla-Andersson.jpg", "Studenter-på-campus.jpg", "illustration-av-vfu-begreppet.png".
  2. Ladda upp bilden till Media-fliken i Episerver (välj en mapp). 
  3. Sök efter bilden du la upp (använd sökrutan och sök på filnamnet).
  4. Markera, och välj redigera. Fyll i fälten för Alt text (obligatoriskt fält) och ev. fotograf (om det inte är Högskolan Väst).
  5. Tryck på knappen Publicera.
  6. Dra in bilden från mediearkivet in till den sida och plats där du vill ha bilden.

 • Skriv ut länkar så att det blir tydligt för läsaren vart de går.
  Exempel: www.hv.se/arbetsintegrerat-larande/ail-for-dig-som-ar-student

 • Samla gärna länkar i slutet av ett stycke eller som block längst ned på sidan. Alla länkar till sidor - såväl sidor inom högskolans webbplats som externa webbsidor - öppnas i samma webbläsarfönster. Gör man inget aktivt val i EpiServer, öppnas länken automatiskt i samma fönster.

  Exempel interna länkar: www.hv.se/om-oss/om-hogskolan/kvalitetsarbete

  Exempel externa länkar: www.hv.se/om-oss/om-hogskolan/kvalitetsarbete

  Ange om länken går till annan webbplats.

 • Länkar till dokument ska öppnas i nytt fönster. OBS. Detta fungerar att göra om du använder blocket Dokumentlista. I dagsläget fungerar inte detta om du drar in ett dokument direkt i textfältet, då öppnas dokumentet i samma fönster. Problemet kommer på sikt att åtgärdas.

  Dokument ska vara i formatet Pdf, om inte speciella behov finns av andra format (t ex word, excel). Förtydliga för läsaren genom att skriva "Öppnas i nytt fönster".
  Exempel: www.hv.se/om-oss/om-hogskolan/hallbar-utveckling
  Läs mer om hantering av dokument

 • Använd i första hand blocket "Kontaktkort" för att visa personal, och lägg längst ner på en sida.
  Exempel: www.hv.se/samverka-med-oss/kompetensutveckling/kompetensutveckling-inom-produktionsteknik

 • Det går också att länka en persons namn. Länka då till personpresentationssidan.
  Exempel:  Kontakt studievägledning

 • Lägg "Kontakt", "Mer information", "Relaterat", "Externa länkar" längst ner på sidan.
  Exempel: www.hv.se/samverka-med-oss

 • Försök skriva enkelt och konkret. Undvik krångliga termer. Kontrollera fakta och stavning.

Efter publicering: Underhåll dina sidor

 • Skapa en rutin för att regelbundet kontrollera sidor och länkar och uppdatera vid behov. Även om vissa sidor inte behöver uppdateras är det bra att spara om så att sidan syns med ett aktuellt datum. Det blir också ett kvitto på att sidan har kontrollerats.

Så hanterar du dokument

Viktigt att tänka på innan du skall publicera ett dokument på webben!

Senast uppdaterad av Robert Svensson